Колекція творів Януша Корчака та літератури про нього у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Тетяна Володимирівна Лога Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine
  • Надія Миколаївна Сізінцева Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

книжкова колекція, Українське товариство Януша Корчака, С. В. Петровська, Центральна освітянська бібліотека, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Анотація

У статті висвітлено історію формування у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського колекції С. В. Петровської, присвяченої польському педагогу Янушу Корчаку; проаналізовано кількість та зміст видань колекції; розкрито основні етапи роботи з ними.

Біографії авторів

Тетяна Володимирівна Лога, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач сектору наукової організації та зберігання фондів філії

Надія Миколаївна Сізінцева, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач сектору науково-документного забезпечення філії

Посилання

Kнижковi фонди Центральної наукової бібліотеки ім. В. I. Вернадського Академії наук УРСР : корот. огляд / підгот.: I. Г. Шовкопляс, П. А. Сотниченко, М. А. Воробей. - K., 1989. - 84 с.

Ковальчук, Г. I. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г. I. Ковальчук ; НАН України, НБУВ, Ін -т укр. книги. - K., 2004. - 644 с.

Колесник, Е.А. Книжные коллекции Центральной библиотеки Академии наук СССР / Е. А. Колесник. - K., 1988. - 113 с.

Кушнір, В. М . Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Заг. педагогіка та історія педагогіки» / В. М. Кушнір . - K., 2004. - 20 с.

Пeтровcкaя, С. В. [О проведении Украинским Обществом Януша Корчака новогоднего праздника для тяжелобольных детей и их мам, 30 декабря 1995 г.] / C. В. Петровская // Kловские новости. - 1996. - 6 февр. (№2 10). - С. 3.

Пeтровcькa, С. В. «Діалоги з Корчаком» : курс лекцій / С. В. Петровська ; Клов. Ліцей інозем. мов № 77, Укр. Т-во Януша Корчака. - K., 1997. - [2 с.]. - Прогр. курсу лекцій.

Пeтровcькa, С. В. Українські корчаківці : [про педагогіку Я. Корчака та діяльн. Укр. Т-ва Януша Корчака (м. Kиїв)] / С. В. Петровська // Зарубіж. л-ра. - 1998. - Верес. (№ 36). - С. 7.

Пeтровcькa, С. В. Шкільна газета - пульс школи : [про вид. шкіл. газ. на прикладі «Малого пшегльонда» Я. Корчака] / С. В. Петровська // Завуч. - 1999. - Трав. (№ 15). - С. 2.

Пeтровcкий, М. С. Януш Корчак в Киеве / М. С. Петровский // Семья и шк. - 1990. - № 7. - С. 47-51.

Пeтpовский, М. C. Городу и миру : киевские очерки / М. С. Петровский. - K. : Рад. письменник, 1990. - 335 с.

Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1878-1942) : до 125-річчя з дня народж. : бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: В. В. Вербова, Н. А. Горбенко, С. В. Іщук, С. В. Петровська ; наук. ред.: П. I. Рогова, T. Ф. Букшина ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; відп. за вип. Н. А. Палащина ; ред.: Р. С. Жданова, Н. Г. Богун ; рецензент М. Б. Євтух. - K., 2003. - 132 с. - (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 2).

Український радянський енциклопедичний словник : в 3 т. - K. : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1967. - T. 2. - 854 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20