Видання україської діаспори як складова документного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Тетяна Володимирівна Лога Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

діаспора, видання української діаспори, бібліотечний фонд, Центральна освітянська бібліотека, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

Анотація

У статті проаналiзовано кiлькiсть та змiст видань української дiаспори, якi надходили до фондiв ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з 1993 р. (з часу iснування Центральної освітянської бiблiотеки) по 2010 р. Дослідження здiйснено з метою систематизації інформації про книжковi зiбрання, надані українською дiаспорою, та популяризації цих видань, що вмiщують публікації про українських письменникiв, педагогiв i громадських дiячiв, чиї iмена повернулися на Батьківщину. Визначено основні напрями роботи з фондом літератури дiаспори у ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського.

Біографія автора

Тетяна Володимирівна Лога, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач сектору наукової організаціії та зберігання фондів філії

Посилання

Дегтяренко, Л. Огляд джерельної бази видань діячів української діаспори з фонду відділу зарубiжної українiки Нацiональної бібліотеки України ім. B. I. Вернадського / Л. Дегтяренко, О. Супронюк // Особисті книжковi колекції та особовi фонди дiячiв української дiаспори в бiблiотекаx та арxiваx України : зб. матерiалiв конф. / уклад.: Н. В. Казакова, О. О. Мастіпан. - К., 2004. - C. 30-36.

Енциклопедiя українознавства / гол. ред. В. Кубійович. - Л. : Наук. т-во iм. Шевченка у Львовi, 2000. - Т. 9. - C. 33-54.

Кононенко, В. Бiблiографiчне опрацювання змісту журналу «Визвольний шлях» / В. Кононенко // Особисті книжковi колекції та особовi фонди діячів української дiаспори в бiблiотекаx та арxiваx України : зб. матерiалiв конф. / уклад.: Н. В. Казакова, О. О. Мастіпан. - К., 2004. - C. 26-29.

Міністр оборони України нагородив полковника у відставці армії США Степана Олійника відзнакою «Знак пошани» [Електронний ресурс]. - Електрон. дані. - [К.], 2006. - Режим доступу: www.kmu.gov.ua/control/publish/ article?art_id=28393878. - Назва з екрана.

Мушинка, М. III Мiжнародна наукова конференція «Проблеми дослідження української дiаспори» / М. Мушинка // Укр. iст. журн. - 2008. - № 6. - C. 225-227.

Особисті книжковi колекції та особовi фонди дiячiв української дiаспори в бiблiотекаx та арxiваx України : зб. матерiалiв конф. / уклад.: Н. В. Казакова, О. О. Мастіпан. - К., 2004. - 110 с.

Рогова, П. I. Державна науково-педагогічна бiблiотека-науково-методичний центр мережi освітянських бiблiотек МОН i АПН : концептуальні засади діяльностi : [про презентацію книг Тараса Гунчака] / П. I. Рогова // Директор шк., ліцею, гiмназiї. - 2006. - № 5. - С. 50-59 : фотогр.

Рогова, П. Життя, сповнене праці i роздумiв : [про д-ра політол., полковника армії США С. Олійника] / П. Рогова, Л. Ніколюк // Освіта України. - 2005. - 19 лип. (№ 53/54). - C. 9.

Рогова, П. I. Нова школа у Піддністрянах / П. I. Рогова // Освіта України. - 14 трав. (№ 37). - С. 11.

Рогова, П. I. Повертаємо забуті iмена : [про уроч. вечiр, присвяч. 90-річчю від дня народж. Івана Боднарчука (1900-1990) - педагога, письм., громад. діяча з Канади] / П. Рогова, М. Талалаєвська // Пед. газ. - 2001. - Січ. (№ 1). - С. 8.

Рогова, П. I. [Подяка за подарований ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського часопис «Рідна школа» : лист Павли Рогової Євгену Федоренку, головi Шкіл. Ради в США] / П. I. Рогова // Рід. шк. (США). - 2002. - Листоп. (№ 133). - С. 32.

Саєнко, Л. І. Видавнича дiяльнiсть украшської дiаспори в Австралії (1948-2008 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. iст. наук : спец. 27.00.03 «Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав.» / Л. I. Саєнко ; НАН України, НБУВ. - К., 2009. - 18 с.

Ярошенко, Т. Колекції діячів української діаспори у фондах наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» / Т. Ярошенко // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. матеріалів конф. / уклад.: Н. В. Казакова, О. О. Мастіпан. - К., 2004. - С. 14-25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20