Підвищення рівня інформаційного забезпечення шкільних бібліотек шляхом створення корпоративних ресурсів

Татьяна Ивановна Роскина, Константин Николаевич Картузов

Анотація


У статті розглянуті проблеми реформування шкільних бібліотек. Проаналізовано питання створення електронних каталогів шкільної бібліотеки для підвищення якості бібліотечного обслуговування.

Ключові слова


шкільна бiблiотeкa; iнфоpмaтизaцiя; eлeктpонний каталог; пpоeктнa діяльність; нaуково-пeдaгогiчнa бiблiотeкa м. Миколаєва

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Калініна, Л. М. Використання педагогічними кадрами можливостей Інтернет у процесі професійної діяльності / Л. М. Калініна , K. М. Картузов // Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспiльства : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України ; за ред.: Р. П. Вдовиченко, Л. М. Калініної - К. ; Миколаїв : Іліон, 2008. - Вип. 1. - С. 221-253.

Вдовиченко, Р. П. Школьная библиотека - важное составляющее звено эффективного учебно-воспитательного процесса / Р. П. Вдовиченко // Тенденции развития школьных библиотек в информационном обществе : материалы междунар. науч.-практ. конф., 30 сент.-2 окт. 2008 г. - Николаев : Илион, 2009. - С. 10-14.

Роскина, Т. И. Организационно-методическое обеспечение школьных библиотек г. Николаева - залог повышения эффективности формирования информационной культуры школьников в условиях информационного общества / Т. И. Роскина // Тенденции развития школьных библиотек в информационном пространстве : материалы междунар. науч.-практ. конф., 30 сент. - 2 окт. 2008 г. - Николаев : Илион, 2009. - С. 45.

Роскина, Т. И. Сводный каталог - результат корпоративной деятельности библиотек города Николаева : докдад на конф. «Крым - 2009» / Т. И. Роскина, К. Н. Картузов // Б-ка в шк. - 2010. - № 3. - С. 10-12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ