Стан та перспективи формування фонду документів іноземними мовами в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

Аеліта Арнольдівна Жесткова, Вікторія Володимирівна Бондаренко

Анотація


У статті розглянуто процес формування повноцінного інформаційного ресурсу іноземними мовами з питань психології та педагогіки в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Проаналізовано роботу відділу наукового формування фонду документів іноземними мовами з подальшими перспективами функціонування спеціалізованої читальної зали. Особлива увага приділена пошукам нових шляхів формування фонду.


Ключові слова


ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського; iнфоpмaцiйнi pecypcи, докyмeнти iнозeмними мовами; бiблiотeчний фонд, читaльнa зала; мiжнapоднe cпiвpобiтництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Григоренко, Т. В. Наукова бiблiотека Уманського державного педагогічного університету iменi Павла Тичини: стратегія розвитку / Т. В. Григоренко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки Украни iм. В. О. Сухомлинського / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського. - К., 2008. - Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузi України. - С. 336-342. - Бiблiогр.: с. 342.

Дубровіна, Л. А. Бiблiотечна справа в Україні / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, НБУВ, Ін-т рукопису. - К. : [б. в.], 2009. - 530 с.

Красій, Р. Іноземні науковi журнали у формуванні фондiв академiчних бiблiотек / Раїса Красiй // Наук. пр. Нац. б-ки України iм. В. I. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України. - К., 2000. - Вип. 5. - С. 33-37.

Литвиненко, Л. Благодійна акція фонду «Сейбр-Світло» / Л. Литвиненко // Бiбл. планета. - 2005. - № 3. - С. 38.

Лопата, О. Сучасні інформаційні потреби користувача наукової бiблiотеки в іноземних періодичних виданнях / Олена Лопата // Наук. пр. Нац. б ки України iм. В. I. Вернадського : зб. док. i матерiалiв. - К., 2007. - Вип. 19. - С. 13-31. - Бiблiогр.: с. 31.

Рогова, П. І. Шляхи становлення ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського як всеукраїнського науково-інформаційного центру освiтянської галузi України / П. I. Рогова // Iсторiя освiтянських бiблiотек Украни : наук. зб. / [редкол.: П. I. Рогова, К. Т. Селiверстова, Ю. I. Артемов та ш.] ; АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського. - К., 2006. - С. 8-21. - Бiблiогр.: с. 21.


Пристатейна бібліографія ГОСТ