Комплектування фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського виданнями Національної академії педагогічних наук України

Автор(и)

  • Наталія Сергіївна Плужнікова Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine
  • Людмила Людвігівна Шапошник Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

кoмплeктyвaння бiблioтeк, iнфopмaцiйний pecypc, джepeлa комплектування, обов’язковий примірник, нayкoвi ycтaнoви НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Cyxoмлинcькoгo

Анотація

У статті проаналізовано повноту формування інформаційного ресурсу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського виданнями Інститутів та установ НАПН України.

Біографії авторів

Наталія Сергіївна Плужнікова, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу наукового комплектування фондів

Людмила Людвігівна Шапошник, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник

Посилання

Про обов’язковий примірник документів : Закон України від 9 квіт. 1999 р. № 595-XIV / / Уряд. кур’єр. - 1999. - 13 трав. - С. 1-3.

Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів : постанова Кабінету Міністрів України від 10 трав. 2002 р. № 608 // Бібл. планета. - 2002. - № 3. - С. 2-4.

Воскобойнікова-Гузєва, О. Інформаційний моніторинг документного потоку як складова бібліотечно-інформаційного сервісу / Олена Воскобойнікова-Гузєва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського. - K., 2002. - Вип. 9. - С. 113-120.

Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2004 рік / АПН України. - K. : [б. в.], 2005. - 245 с.

Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2005 рік / АПН України. - K. : [б. в.], 2006. - 292 с.

Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2006 рік / АПН України. - K. : [б. в.], 2007. - 259 с.

Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2007 рГк / АПН України. - K. : [б. в.], 2008. - 288 с.

Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2008 рік / АПН України. - K. : [б. в.], 2009. - 329 с.

Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2009 рік / НАПН України. - K. : [б. в.], 2010. - 342 с.

Кушнapенко, Н. М . Розвиток ідей координації комплектування бібліотечних фондів у вітчизняному бібліотекознавстві / Н. М. Кушнаренко // Бібліотекознавство і бібліографія. - 1979. - Вип. 19. - С. 81-88.

Рогова, П. Роль ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у формуванні інформаційного простору держави / Павла Рогова // Пед. газ. - 2009. - Січ. (№ 1). - С. 6.

Слободяник, М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій / М. С. Слободяник. - K. : Ред. журн. «Бібліотечний вісник», 1995. - 268 с.

Соляник, А. А. Система документопостачання бібліотечних фондів: закономірності розвитку : монографія / А. А. Соляник. - Х. : ХДАК, 2005. - 230 с.

Столяров, Ю. Н. Документный ресурс : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Ю. Н. Столяров. - М. : Либерея, 2001. - 152 с.

Чепуренко, Я. О. Державне забезпечення комплектування бібліотечних фондів як фактор формування інформаційних ресурсів / Я. О. Чепуренко // Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України / ДНТБ України. - К., 2000. - С. 67-69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20