Друковані та електронні ресурси: ступінь прихильності користувачів

Ярослава Євгенівна Сошинська

Анотація


У статтi розглянуто основнi фактори, що впливають на вибір користувачем друкованої чи електронної форми (версії) iнформацiйного ресурсу. Вказано на рiзнi ракурси вивчення цiєї проблеми бiблiотечними установами та іншими суб’єктами iнформацiйного ринку.


Ключові слова


друковані ресурси; електронні ресурси; бібліотечно-інформаційний фонд; інформаційні потреби користувачів; оцінка інформаційного ресурсу

Повний текст:

PDF

Посилання


Epps, S. R. The Battle for the eBook Consumer / S. R. Epps // Forrester Research [Електронний ресурс]. - Електрон. дані - Режим доступу : http://www.forrester.com/rb/Research/battle_for_ebook_consumer/q/id/53823/t/2. - Загол. з екрана.

В Міносвіти України офіціййно презентовано електронний підручник для школи // Офіційний веб-сайт Державного спеціалізованого видавництва «Освіта» [Електронний ресурс]. - Електрон. дані - Режим доступу: http//|osvitapublish.com.ua/news/7.html. - Загол. з екрана.

Bacилeнoк, И. И. Особенности восприятия пользователями электронных ресурсов / И. И. Василенок // 12 Междунар. конф. и Выставка «LIBCОM-2008» : труды конф. - М., 2008.


Пристатейна бібліографія ГОСТ