В. Сухомлинський про роль книжки у вихованні духовної особистості

Автор(и)

  • Людмила Михайлівна Заліток Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; Інститут педагогіки НАПН України, Ukraine

Ключові слова:

духовність, педагогічна спадщина В. Сухомлинського, читання, молодші школярі, виховання, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Анотація

У статті здійснено аналiз педагогічної спадщини В. Сухомлинського з питань використання книги у виховному процесі школи, розкрито погляди педагога на місце книги у вихованні особистостi. Вiдзначено, що в педагогiцi В. Сухомлинського проблема використання книжки в навчально-виховному процесі школи посiдає одне з головних місць.

Біографія автора

Людмила Михайлівна Заліток, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; Інститут педагогіки НАПН України

старший науковий співробітник; аспірант

Посилання

Beдeнcкaя, Г. А. Проблемы преподавания литературы в школе в наследии В. А. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Методика преподавания литературы» / Г. А. Веденская. - Л., 1980. - 17 с.

Кpeмeнь, В. Українська освіта XXI ст.: завдання i проблеми / В. Кремень // Дивослово. - 2004. - № 2. - С. 2-4.

Cуxoмлинcкий, В. А. Воспитание коммунистического отношения к труду : опыт воспитательной работы сельской школы / В. А. Сухомлинский. - М., 1959. - 439 с.

Cуxoмлинcький, В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. - K., 1976. - Т. 3. - С. 279-582.

Cуxoмлинcький, В. О. Народний учитель / В. О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. - K., 1976. - Т. 5. - С. 239-255.

Cуxoмлинcький, В. О. Павлиська середня школа / В. О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. - K., 1976. - Т. 4. - С. 7-390.

Cуxoмлинcький, В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В. О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. - K., 1976. - Т. 1. - С. 55-202.

Cуxoмлинcький, В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5 т. / В. О. Сухомлинський. - K., 1976. - Т. 3. - С. 9-278.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, (ЦДАВО України). - Ф. 5097. - Оп. 1. - Спр. 928. - 6 арк.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20

Номер

Розділ

Розділ І. Наукові засади діяльності та стратегія розвитку національних, державних бібліотек України і зарубіжжя