Наукова робота наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Автор(и)

  • Віктор Степанович Прокопчук наукова бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка; кафедра історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін, Ukraine

Ключові слова:

наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, наукова робота, історія бібліотеки, персоналістика

Анотація

Розкрито окремі аспекти наукової роботи університетських книгозбірень на основі досвіду наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Iвана Огієнка, зокрема вивчення історії бібліотеки, персоналістику, теорію і методику бібліотечної справи, співпрацю з провідними бібліотеками України і зарубіжжя.

Біографія автора

Віктор Степанович Прокопчук, наукова бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка; кафедра історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін

доктор історичних наук; директор; професор

Посилання

Геринович, В. О. До історії Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / В. О. Геринович // Записки Кам’янець-Подільського інституту народної освіти. - Кам’янець-Поділ., 1927. - Т. 2. - С. 6.

Там само. - С. 18.

Сірополко С. Народні бібліотеки: організація та техніка бібліотечного діла / С. Сірополко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту: Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка. - Кам’янець-Поділ. : К-ПНУ, 2008. - Вип. 1. - С. 344-366.

Державний архів Хмельницької області - Ф. Р. 302. - Оп. 1. - Спр. 366. - Арк. 107.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. - Ф. р. 582. - Оп. 10. - Спр. 315. - Арк. 23.

Прокопчук, В. С. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: роки становлення й розквіту : Іст. нарис / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка. - Кам’янець-Поділ. : Аксіома, 2009. - 284 с. : Іл.

Ляхоцький, В. П. Книга творить людину...: (сторінки з літопису заснування університетської бібліотеки в Кам’янець-Подільському) / В. П. Ляхоцький // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту: Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка. - Кам’янець-Поділ. : К-ПНУ, 2008. - Вип. 1. - С. 88-99 ; Прокопчук, В. С. Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету: етапи розвитку, стан і перспективи / В. С. Прокопчук // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту: Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка. - Кам’янець-Поділ. : К-ПНУ, 2008. - Вип. 1. - С. 99-105 ; Філінюк, Л.Ф. З історії бібліотеки Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / Л. Ф. Філінюк // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту: Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка. - Кам’янець-Поділ. : К-ПНУ, 2008. - Вип. 1. - С. 159-170 ; Пархоменко, В. М. З історії бібліотеки Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету / В. М. Пархоменко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. - Кам’янець-Поділ. : К-ПДПУ ; ІВВ, 1998. - Т. 1. - С. 60-62 ; Бібліотека / Кам’янець-Подільський національний університет. - К. : Логос Україна, 2008. - С. 126-137.

Прокопчук, В. С. Брусиловський учитель I. Г. Сливка – сподвижник I. I. Огієнка у творенні бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету / В. С. Прокопчук // Житомиру-1125 : матеріали всеукр. наук.-краєзн. конф., присвяч. 1125-річчю заснування м. Житомира, (6-8 жовт. 2009 р.) / голов. ред. М. Ю. Костриця. - Житомир : М. Косенко, 2009. - С. 321-329. - (Наук. зб. «Велика Волинь: праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині» ; вип. 42).

Кiвшар, Т.І. Праця С. Сірополка «Народні бібліотеки. Організація та техніка бібліотечного діла» (Кам’янець-Подільський, 1919) у контексті розвитку українського бібліотекознавства / Т. I. Ківшар // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту: Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Под. нац. ун-т, Наук. б-ка. - Кам’янець-Поділ. : К-ПНУ, 2008. - Вип. 1. - С. 19-22.

Крючкова, Н .Д. Відділ рідкісних видань - найцінніше надбання бібліотеки Кам’янець-Подільського університету / Н. Д. Крючкова // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту: Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка. - Кам’янець-Поділ. : К-ПНУ, 2008. - Вип. 1. - С. 243-247 ; Бунда, В. М . Діяльність бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету з інформаційної підтримки освіти та науки (1918-2005 рр.) / В. М. Бунда // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту: Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка. - Кам’янець-Поділ. : К-ПНУ, 2008. - Вип. 1. - С. 279-291.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2008) : бібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ; [уклад.: Т. М. Опря, В. М. Пархоменко, Л. П. Савченко, Є. П. Сільвеструк ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. - Кам’янець-Поділ. : К-ПНУ, 2009. - 112 с.

Леликова, Н. К. Теоретические взгляды Льва Быковского в контексте развития всемирной науки о книге / Н. К. Леликова // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту: Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка. - Кам’янець-Поділ. : К-ПНУ, 2008. - Вип. 1. - С. 34-42 ; Раздорский, А. И. Обзоры Подольской губернии за 1871-1912 гг. / А. И. Раздорский // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту: Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка. - Кам’янець-Поділ. : К-ПНУ, 2008. - Вип. 1. - С. 194-204 ; Шилов, Д. Н. Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» / Д. Н. Шилов // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту: Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. унт, Наук. б-ка. - Кам’янець-Поділ. : К-ПНУ, 2008. - Вип. 1. - С. 204-220 ; Маслова, А. Н. Краеведческая библиография в Российской Федерации: состояние и проблемы / А. Н. Маслова // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту: Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка. - Кам’янець-Поділ. : К-ПНУ, 2008. - Вип. 1. - С. 220-227.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20

Номер

Розділ

Розділ І. Наукові засади діяльності та стратегія розвитку національних, державних бібліотек України і зарубіжжя