Фонди слов’янських першо- i стародруків у вихованні високодуховної особистості

Автор(и)

  • Лариса Григорівна Рева Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Ukraine

Ключові слова:

Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського, колекція книг друку кирилицею, стародруки, рідкісні видання, богослужбові книги, друкарні, українська культура, давня українська література, рукописи

Анотація

У статті розглянуто окремі видання фондів кириличних стародруків відділу стародруків і рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. I. Вернадського, подано стислий опис деяких із них. Наведено відомості про історію українського друкарства.

Біографія автора

Лариса Григорівна Рева, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

кандидат філологічних наук, науковий співробітник

Посилання

Возняк, М . Історія української літератури : у 2 кн. / М. Возняк. - Вид. 2-е, випр. - Л., 1992. – Kн. 1. - С. 345.

Запаско, Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга / Я. П. Запаско. - Львів, 1995. - С. 9.

Клименко, П. Графіка шрифту в Острозькій Біблії / П. Клименко. - K., 1925. - С. 17.

Огiєнкo, I. Історія українського друкарства / I. Огiєнко. - K., 1994. - С. 264.

Полєк, В. Історія української літератури X-XVIII ст. : навч. посіб. / В. Полєк. - K., 1994. - С. 3.

Про Національну доктрину розвитку освіти : указ Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347/2002 // Нормативно-правове забезпечення освіти : доктрина, закони, концепції : у 4 ч. - X., 2004. - Ч. 1. - С. 4-24.

Рева, Л. Анфологіони друкарні Львівського Ставропігійського братства / Л. Рева // Пам’ять століть. - 1997. - № 4. - С. 142-145.

Рева, Л. «Апостол» I. Федорова як первісток українського друкарства / Л. Рева // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. бібліотек України. - К., 2000. - Вип. 4. - C. 236-240.

Рева, Л. Видання Швайпольта Фіоля у фондах відділу стародруків та рідкісних видань ЦНБ НАН України / Л. Рева // Бібл. вісн. - 1994. - № 3. - C. 18-22.

Рева, Л. Кириличні видання - інкунабули в історії української літератури / Л. Рева // Слово i час. - 2000. - № 3 . - C. 84-86.

Рева, Л. Cтародавнiй i середньовічний Київ - центр давньої української культури / Л. Рева // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. / Наук.-дослід. центр «Часи козацькі», Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, центр пам’яткознавства НАН України та УТОПIK. - К., 1999. - Вип. 8. - C. 176-179.

Рева, Л. Фонди кириличних стародруків у Національній бібліотеці України ім. В. I. Вернадського / Л. Рева // Iсторiя бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / M-во культури i мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України. - К., 1997. - Вип. 2. - C. 81-86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20

Номер

Розділ

Розділ І. Наукові засади діяльності та стратегія розвитку національних, державних бібліотек України і зарубіжжя