Теорія та практика роботи з рідкісними й цінними книгами

Автор(и)

  • Галина Іванівна Ковальчук відділ стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Ukraine

Ключові слова:

рiдкicнi та цінні книги, книжковi пам’ятки, icторико-культурні фонди, букварi, Державний реєстр національного культурного надбання, оцифрування педагогiчної спадщини, ДНПБ України ім . В. О. Сухомлинcького

Анотація

У статтi предcтaвлено бiблiотекознaвчi погляди щодо рiдкicноcтi книг, нaголошено нa необхiдноcтi розробки критеріїв визнaчення рiдкicних педaгогiчних книг, зaпропоновaно деякі з них. Сформульовaно зaвдaння для cпецiaлiзовaного підрозділу рiдкicних видaнь Держaвної нaуково-педaгогiчної бібліотеки Укрaїни імені В. О. Сухомлинcького.

Біографія автора

Галина Іванівна Ковальчук, відділ стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

доктор історичних наук, професор; завідувач

Посилання

Программа ЮНЕСКО «Память мира»: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия : материалы междунар. конф., 30 нояб.-1 дек. 2006 г. / Нац. б-ка Беларуси. - Минск : Красико-Принт, 2007. - 176 с.

Геннади, Г. Н. О редких книгах, в особенности русских / Геннади Г. Н. // Русские книжные редкости : библиогр. список рус. редких кн. / сост. Г. Н. Геннади. - СПб., 1872. - С. 1.

Из истории развития форм и организации обучения [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступу: // http://paidagogos.com/?p=86. - Загл. с экрана.

Нариси іторії українського шкільництва (1905-1933) : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. - К. : Заповіт, 1996. - С. 182-183.

Нiмчук, В. Визначна пам’ятка вичизняного друкарства / В. Німчук // Буквар Івана Федорова. - К. : Дніпро, 1975. - С. 82-96.

Жданова, Р. Інформація про навчальну книгу XVIII - поч. ХХ століття з фондiв бiблiотек України - підгрунтя для створення сучасного українського підручника / Рона Жданова // Вісн. Кн. палати. - 2007. - № 10. - С. 12-13.

Домбровська, Л. В. Роль С. Сірополка в становленні та розвитку освітянських бiблiотек / Л. В. Домбровська // Рідна шк. - 2002. - № 8/9. - С. 56.

Іващенко, В. М. Педагогічна спадщина М. О. Корфа у фондi ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського / Вiра Іващенко // Шлях освіти. - 2010. - № 2. - С. 42-46.

Бондарчук, О. Б. Українські букварi 19 - поч. 20 ст. у фондi ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського / О. Б. Бондарчук // Вісн. Кн. палати. - 2009. - № 2. - С. 40-43.

Ковальчук, Г. I. Створення Державного реєстру книжкових пам’яток України як складової частини Державного реєстру національного культурного надбання / Галина Ковальчук // Бiбл. вісн. - 2004. - № 2. - С. 2-10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20

Номер

Розділ

Розділ І. Наукові засади діяльності та стратегія розвитку національних, державних бібліотек України і зарубіжжя