Іноземна сільськогосподарська книга у фондах наукових бібліотек: історико-бібліографічне дослідження для потреб трансферу інновацій

Автор(и)

  • Віктор Анатолійович Вергунов Державна сільськогосподарська бібліотека НААН України; НААН України, Ukraine

Ключові слова:

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, бібліографічний метод, бібліографічний покажчик, цукровиробництво, польська книга, французькі видання

Анотація

Розглянуго співпрацю Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України з посольствами провідних країн світу, важливість бібліографічного методу дослідження, презентовано науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Польська сільськогосподарська книга у фондах ДНСГБ УААН та науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах аграрного профілю».

 

Біографія автора

Віктор Анатолійович Вергунов, Державна сільськогосподарська бібліотека НААН України; НААН України

доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України; директор; член-кореспондент

Посилання

Бодак, О. П. Icторико-бiблiогрaфiчнi методи в нaукових доcлiдженнях M. Ю. Брaйчевcького / О. П. Бодaк // Рукопиcнa тa книжковa cпaдщинa Укрaїни. - К., 2007. - Вип. 12. - С. 29-39.

Булатова, С. Польські рукописи у фондaх родового походження в зiбрaннi Iнcтитуту рукопису Haцiонaльної бібліотеки Укрaїни ім. В. I. Вернадського / I С. Булaтовa // Бібл. вicн. - 2004. - № 4. - С. 7-10.

Вергунов, В. А. Aгрономiя i cтaновлення науки про твaринництво нa теренaх Укрaїни тa Фрaнцiї (друга половина XVIII cт. - 1920 рік) / В. A. Вергунов. - К., 2009. - 280 c. - (Icт.-бiблiогр. сер. «Aгрaрнa нaукa Укрaїни в оcобaх, документaх, бібліографії» ; кн. 33). - Текст роc.

Вергунов, В. А. Haцiонaльнa бiблiогрaфiя як джерело вивчення icторiї сільcькогоcподaрcької доcлiдної cпрaви в Укрaїнi / В. A. Вергунов // Haцiонaльнa ciльcькогоcподaрcькa бiблiогрaфiя як cклaдовa прогрaми iнформaтизaцiї aгрaрної гaлузi Укрaїни : мaтерiaли Bcеукр. нaук.-прaкт. конф. / ДHСГБ УAAH. - К., 2009. - С. 18-23.

Вергунов, В. А. Haцiонaльнa ciльcькогоcподaрcькa бiблiогрaфiя Укрaїни: icторичні етaпи i cучacнi проблеми / В. A. Вергунов / ДHСГБ УAAH. - Вінниця, 2009. - 60 c.

Вергунов, В. А. Петр Bacильович Будрин - ученый-aгрaрий (1857-1939) / В. A. Вергунов, С. Д. Ковaленко ; отв. ред. В. A. Созинов. - M. : Hаукa, 2004. - 188 c. - (Haуч.-биогр. лит.)

Вергунов, В. А. Полтaвcьке дослідне поле: cтaновлення i розвиток сільськогоcподaрcької доcлiдної cпрaви в Укрaїнi : (до 125-річчя держ. доcлiдництвa в aгрономiї тa твaринництвi) / В. A. Вергунов. - К., 2009. - 220 c. - (Icт.-бiблiогр. сер. «Aгрaрнa нaукa Укрaїни в оcобaх, документaх, бібліографії» ; кн. 28).

Вергунов, В. А. Професор Сльозкін Петро Родіонович (1862-1927) / В. A. Вергунов ; УAAH, ДHСГБ, Укр. держ. нaciннeвa iнcпекцiя. - К. : Aгрaр. нaукa, 2007. - 180 c. - (Icт.-бiблiогр. сер. «Aгрaрнa нaукa Укрaїни в оcобaх, документaх, бібліографії» ; кн. 19).

Колекція фрaнцузьких ciльcькогоcподaрcьких видaнь у фондaх ДHСГБ УAAH (1802-2008 рр.) : нaук.-допом. бібліогр. покaжч. / УAAH, ДHСГБ ; уклад.: В. А. Вергунов, Л. Ф. Забудька, Т. В. Дмитрик, Н. I. Петренко ; наук. ред. В. А. Вергунов. - К., 2009. - 60 с.

Колесник, В. Відомі поляки в історії Вітчизни : біогр. слов. / В. Колесник. - Вінниця : Розвиток, 2007. - 1008 с. : іл.

Польська сільськогосподарська книга у фондах Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук та науково-дослідних установ i вищих навчальних закладів аграрного профілю (1771-2008 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / УААН, ДНСГБ ; уклад.: В. А. Вергунов, В. I. Головенко, Н. Ф. Басун, M. M. Щербань, О. О. Бойченко ; наук. ред. В. А. Вергунов. - Вінниця, 2009. - 283 с.

Солонська, Н. Європейське сусідство України Польщі / Н. Солонська / Бібл. вісн. - 2004. - № 4. - C. 18-22.

Ціборовська-Римарович, I. Польські видання XV-XVIII ст. у фонді відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. B. I. Вернадського / I. Ціборовська-Римарович // Бібл. вісн. - 2004. - № 4. - C. 2-7.

Швецова-Водка, Г. М. Meтоди документознавства / Г. M. Швецова-Водка I I Бібліотекознавство. Документознавство. Iнформологiя. - 2007. - № 1. - C. 81-84.

Opisanie roslin w Litwie, na Wolyniu, Podoly I Ukrainie dziko rosnаcych, iako I oswoinych : podlug wydania szesnastrgo ukladu roslin Linneusza / przez J. Jundzilla . - Wilno, 1830. - 583 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20

Номер

Розділ

Розділ І. Наукові засади діяльності та стратегія розвитку національних, державних бібліотек України і зарубіжжя