Бібліотечно-інформаційна діяльність: наукове забезпечення

Автор(и)

  • Олена Вікторівна Воскобойнікова-Гузєва Інститут бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Ukraine

Ключові слова:

бiблiотeчна справа, бiблiотeчно-iнфоpмацiйна діяльність, бiблiотeкознавчi доcлiджeння, Національна бiблiотeка України імені В. I. Вернадського

Анотація

У статті розглянуто питання визнaчення змісту тa розвитку сучасної бiблiотечно-iнформaцiйної дiяльноcтi, подaно її видову клacифiкaцiю. Наукове зaбезпечення оcновних нaпрямiв БIД предcтaвлено нa приклaдi доcлiджень, що здiйcнювaлиcя Iнcтитутом бiблiотекознaвcтвa HБУB у 2000-2010 рр.

Біографія автора

Олена Вікторівна Воскобойнікова-Гузєва, Інститут бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

кандидат історичних наук; директор

Посилання

Воскобойнікова-Гузєва, О. Інноваційна діяльність наукової бібліотеки у теоретико-методологічних і дослідних розробках сучасного бібліотекознавства / О. Воскобойнікова-Гузєва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського. - К., 2008. - Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності науковоі бібліотеки. - С. 5-15.

Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Наукова бібліотека XXI століття в європейському соціокультурному вимірі / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. - 2008. - № 6. - С. 33-36.

Дубровiна, Л. А. Бібліотечна справа в Україні в XX столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. - К., 2009. - 530 с.

Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» : Закон України прийнятий 21 трав. 2009 р. № 1388-VI // Офіц. вісн. України. - 2009. - № 45. - ст. 1497.

Про інформацію : Закон України прийнятий 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII // Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : темат. добірка : у 2 ч. - К., 2002. - Ч. 1. - С. 5-14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20

Номер

Розділ

Розділ І. Наукові засади діяльності та стратегія розвитку національних, державних бібліотек України і зарубіжжя