Традиційні та інноваційні форми роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в науково-освітньому процесі університету

Валентина Степанівна Білоус

Анотація


У статті розкрито такі основні напрями діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: комп’ютеризація бібліотечних процесів, комплектування власного фонду, співпраця з громадськими організаціями. ВДПУ ім. М. Коцюбинського є партнером кооперативної бібліотечної системи, активно веде бібліографічно-інформаційну, науково-методичну та науково-інформаційну роботу, постійно підвищує якість обслуговування.

 


Ключові слова


Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; комплектування фондів; корпоративна каталогізація; науково-інформаційна діяльність; бібліотечно-бібліографічні заняття; виховна та культурно-просвітницька робота бібліотеки; автома

Повний текст:

PDF

Посилання


Ванеев, А. Н. О консерватизме и традициях в библиотечном деле / А. Н. Ванеев // Библиотековедение. - 1997. - № 5/6. - С. 28-34.

Вершинина, Л. П. Совершенствование деятельности вузовской библиотеки на основе процессного подхода / Л. П. Вершинина, Т. С. Ландер // Науч. и техн. б-ки. - 2007. - № 4. - С. 56-64.

Горовий, В. Бібліотеки: погляд у завтра / В. Горовий // Бібл. вісн. - 2006. - № 5. – С. 3-7.

Електронні ресурси для науки, освіти, виховання : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф, 19-20 жовт. 2006 р., Донецьк / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : [б. в.], 2006. - 207 с.

Петрова, Л. Г. Бібліотека в умовах суспільно-економічних змін : монографія / Л. Г. Петрова. - К .: [б. в.], 2003. - 302 с.

Сатановська, Л. Формування творчої особистості педагога у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі / Л. Сатановська // Вісн. Книжк. палати. - 2006. - № 1. - С. 23-25.

Современная университетская библиотека: модернизация, управление, качество / Л. Л. Батова, А. И. Племнек, Н. И. Размерилова [и др.]. - М.: Логос, 2005.


Пристатейна бібліографія ГОСТ