Наукова бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: стратегія розвитку

Тетяна Володимирівна Григоренко

Анотація


Висвітлюється діяльність бібліотеки Уманського ДПУ ім. П. Тичини за сучасних умов, коли глобальна інформатизація, підвищення ролі знань вимагають розглядати бібліотеки ВНЗ не лише як складову інформаційної системи, а й як науково-навчальний підрозділ. Перспективи розвитку та зміни в діяльності університетської Книгозбірні оцінюються через призму трансформацій в українській освіті.


Ключові слова


Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; науково-інформаційний центр; комплектування; фонд; модернізація; інформаційна культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко, В. Модернізація педагогічної освіти в контексті Болонського процесу / В. Андрущенко // Вища освіта України. - 2004. - № 1. – С. 5-9.

Антопольский, А. Б. Системы метаданных в электронных библиотеках / Антопольский А. Б. // Науч. и техн. б-ки - 2002. - № 3. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Способ доступа: URL: http://gpntb.ru/win/ntb/ntb2002/3/f3_04.htm. - Загл. с экрана.

Згуровський, М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України / Михайло Захарович Згуровський; Нац. техн. ун-т України «КПІ». - К.: НТУУ «КПІ», 2006. - 544 с.

Шрайберг, Я. Автоматизация как новое научное направление в библиотечно-информационной области: десять главных принципов автоматизации / Я. Шрайберг // Науч. и техн. б-ки. - 2000. - № 2. - С. 5-11.


Пристатейна бібліографія ГОСТ