Система вибіркового розповсюдження інформації: теоретичні підходи та досвід її упровадження в Державній науково-педагогічній бібліотеці України іменi В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Віта Василівна Вербова Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, інформаційні потреби, бібліографічне інформування, вибіркове розповсюдження інформації, групові абоненти, індивідуальні абоненти

Анотація

У статті аналізується теоретичний підхід до проблеми вибіркового розповсюдження інформації та висвітлюється досвід організації i впровадження системи вибірковогo розповсюдження інформації (BPI) в діяльність ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Біографія автора

Віта Василівна Вербова, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник

Посилання

Внедрение системы избирательного распространения информации (ИРИ) в практику ЦБС : (метод. рекомендации) / Совет нар. Депутатов Николаев. обл. упр. культуры, Гос. обл. универс. науч. б-ка им. А. Гмырева. - Николаев : [б. и.], 1985. - 10 с.

Диомидова, Г. Н. Библиография: общ. курс. - 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Н. Диомидова. - М.: Кн. палата, 1991. - 242 с.

ДСТУ2392-94.Інформація та документація. Базові поняття: терміни та визначення : вид. офіц. / Держ. стандарт України. - К. : Держстандарт України, 1994. - 53 с.

Звежинский, С. М. Информационное обеспечение научно-технических разработок / С. М. Звежинский. - Л.: [б. и.], 1982. - 207 с.

Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2002 piк / АПН України ; упоряд.: О. I. Ляшенко, Т. К. Полонська. - К.: [б. в.], 2003. - 275 с.

Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2003 piк / АПН України ; упоряд.: О. I. Ляшенко, Т. К. Полонська. - К. : [б. в.], 2004. - 357 с.

Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2004 piк / АПН України ; упоряд. Т. К. Полонська. - К.: [б. в.], 2005. - 245 с.

Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2005 piк / АПН України ; упоряд. Т. К. Полонська. - К.: [б. в.], 2006. - 292 с.

Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2006 piк / АПН України ; упоряд. Т. К. Полонська. - К.: [б. в.], 2007. - 259 с.

Коготков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, технология, управление : учебник / Д. Я. Коготков. - СПб.: [б. и.], 2003. - 304 с.

Коршунов, О. П. Основы общей теории библиографии: учеб. пособие для студентов библ. фак. / О. П. Коршунов. - М.: [б. и.], 1978. - 109 с.

Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН : справ.-информ. работа. Ч. 1. Положения, инструкции, памятки. – Новосибирск : [б. и.], 2004. - 39 с.

Рейноп, X. Избирательное распределение информации / X. Рейноп. - Таллин: [б. и.], 1970. - 133 с.

Сборник основных российских стандартов по библиотечно-информационной деятельности / сост.: Т. В. Захарчук, О. М. Зусьман. - СПб.: Профессия, 2005. - 547 с.

Слободяник, М. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій / М. Слободяник ; НАН України, ЦНБ ім. В. I. Вернадського. - К. : Ред. журн. «Бібл. вісн.», 1995. - 267 с.

Справочник информационного работника / под ред.: Р. С. Гиляревского, В. А. Минкина. - СПб.: Профессия, 2005. - 552 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

Розділ 4. Досвід діяльності бібліотек щодо забезпечення інформаційних потреб педагогічної науки, освіти та практики