Медіа-центр Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан, перспективи розвитку

Автор(и)

  • Олександр Сергійович Непляха Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, медіатека, медia-центр, доступ до електронних носіїв, електронна база даних, веб-сайт бібліотеки, інтернет-ресурси

Анотація

Аналізуються особливості розвитку медіа-центру як складової бібліотеки: його стан, структура й місце у системі інформаційного забезпечення сучасної педагогічної науки, освіти i практики.

Біографія автора

Олександр Сергійович Непляха, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

молодший науковий співробітник

Посилання

Алешин, Л. И. Аудиовидеотехнические средства в библиотеке : учеб.-практ. пособие / JI. И. Алешин. - М.: ИПО Профиздат, 2003. - 144 с.

Библиотечное дело : терминол. словарь / [Рос. гос. б-ка]. - 3-е изд. - М.: РГБ, 1997. - 167 с.

Брюнле, З. Штутгартская медиатека / З. Брюнле // Библиотека. - 1995. - № 5. – С. 66-72.

Букшина, Т. Ф. Веб-сайт технологія як зaciб розширення інформаційного потенціалу ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського / Т. Ф. Букшина // Наук. пр. Нац. б-ки України iм. В. I. Вернадського. - К., 2005. - Вип. 14. – С. 181-190.

Гаскюзлъ, Ж. Пространство для книги: руководство для всех, кто строит, оборудует и обновляет библиотеку / Жаклин Гаскюзль. - М. : Рудомино, 1995. - 303 с.

Гениева, Е. Вторжение электронных изданий: плюсы и минусы / Е. Гениева // Библиотека. - 1997. - № 8. - С. 14-16.

Грошев, С. В. Запись компакт-дисков / С. В. Грошев, А. О. Коцюбинский. - М.: Триумф, 2001. - 223 с.

Казаченкова, Л. Информатизация по-американски / Л. Казаченкова // Библиотека. - 1997. - № 8. - С. 46-52.

Кожевникова, Е. С. Библиотека и Интернет / Е. С. Кожевникова // Науч. и техн. б-ки. - 2003. - № 11. - С. 46-51.

Кустова, Н. Создаем медиатеку / Н. Кустова, А. Корзина // Библиотека. - 2006. - № 3. – С. 33-35.

Майстрович, Т. В. Возможности использования оптических компакт-дисков в библиотеках / Т. В. Майстрович // Науч. и техн. б-ки. - 1997. -№ 5. –С. 9-14.

Майстрович, Т. Все определяет воля к победе, или что такое Медиатека / Т. Майстрович // Библиотека. - 1997. - № 10. - С. 32-34.

Марусич, Ж. Говорящие книги / Ж. Марусич // Библиотека. - 1998. - № 5. – С. 39-40.

Милованова, Л. Интерактивные компакт-диски / Л. Милованова // Библиотека. - 1992. - № 9/10. – С. 48-51.

Облік користувачів електронних інформаційних мереж / Держ. б-ка України для юнацтва ; авт.: Т. Нікітська, Т. Якушко. - К.: [б. в.], 2004. - 28 с.

Пашкова, В. Роль бібліотек в організації дистанційного навчання / В. Пашкова // Бібл. планета. - 2003. - № 1. - С. 20-21.

Плахина, Г. От фонотеки к медиатеке: история прогресса / Г. Плахина // Новая б-ка. - 2004. - № 9. - С. 32-34.

Пранулис, Ю. Графотека, медиатека и другие чудеса Штутгарта / Ю. Пранулис // Библиотека. - 1997. - № 1. - С. 86-87.

Самохина, О. Медиатека РГЮБ: первые шаги / О. Самохина // Юношеские б-ки России : информ. вести. / Рос. гос. юнош. б-ка. - М., 2005. - Вып. 2 (33). – С. 60-61.

Шрайберг, Я. Л. Библиотеки и университеты в электронно-информационной среде: первые шаги на пути от информационного общества к обществу знаний : ежегод. докл. Конференции «Крым 2005» / Я. Л. Шрайберг // Науч. и техн. б-ки. - 2006. - № 1. - С. 27-42.

Шрайберг, Я. Л. Библиотеки и электронная информация и меняющееся общество в информационном веке : ежегод. докл. Конференции «Крым», год 2006 / Я. Л. Шрайберг. - Судак ; М.: [б. и.], 2006. - 36 с.

Ястребцева, Е. «Что же такое медиатека?» / Е. Ястребцева // Медиатека. - 2006. - № 2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

Розділ 3. Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності бібліотек України