Веб-технології другого покоління: огляд основних тенденцій

Автор(и)

  • Денис Володимирович Солов'яненко Центр бібліотечно-інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Ukraine

Ключові слова:

інтернет-технології, колективний інтелект, Вікіпедія, проект, веб-cepвic, методика AJAX, стандарт ISO 13407, фолксономія, «Library 2.0»

Анотація

Стаття містить огляд прогресивних тенденцій розвитку веб-технологій, а саме феномену та філософії «Веб.2» з конкретними прикладами; розкриває зміст таких понять, як «колективний інтелект», «вільний зміст», «фолксономія», «семантичні тенета» та «онлайнові спільноти».

Біографія автора

Денис Володимирович Солов'яненко, Центр бібліотечно-інформаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник

Посилання

Википедия [Электронный ресурс] : свободная энцикл. – Электрон. дан. - Путь доступа: URL: http://ru.wikipedia.org/. - Дата доступа: август 2007 г. - Загл. с экрана.

Вікіпедія [Електронний ресурс] : вільна енцикл. - Електрон. дат. - Шлях доступу: URL: http://uk.wikipedia.org/. - Дата доступу: серпень 2007 р. - Назва з екрана.

Закон України про авторське право i суміжні права / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - К.: Вид. дім «Ін Юре», 2002. - 55 с.

Концепція розвитку національного дизайну до 2010 р. [Електронний ресурс] / Наук.-дослід. iн-т дизайну. - Електрон. дат. - Зaciб доступу: URL: http://www.ndi-design.org.ua/idea.html/. - Назва з екрана.

Скрипников, С. Связанные Сетью 2.0 / Сергей Скрипников // Експерт [Электронный ресурс] : укр. деловой журн. – Электрон. дан. - 2006. - № 42 (91). - Путь доступа: URL: http://www.expert.ua/articles/23/0/2832/. - Загл. с экрана.

Солов’яненко, Д. В. Стратегія забезпечення онлайнового бібліотечного сервісу / Д. В. Солов’яненко // Наук. пр. Нац. б-ки України iм. В. I. Вернадського. - К., 2004. - Вип. 12. - С. 113-130.

Bemers-Lee, Т. The Semantic Web / Berners-Lee Tim, Hendler James, Lassila Ora // Scientific American. - 2001. - Vol. 284, is. 5. - P. 34.

Casey, M. LibraryCrunch [Electronic resource] / Michael Casey. - Electronic data. - Access path: URL: http://www.librarycrunch.com/. – Title from the screen.

Casey, M. E. Library 2.0 : service for next-generation library / Casey M. E., Savastinuk L. C. / / Library Journal. - Vol. 131, is. 14. - P. 40-42.

Introduction to ISO 13407 // WP3 Deliverable: Multimedia and the User-Centred Design Process [Electronic resource]. - Electronic data. – Access path: URL: http://www.ucc.ie/hfrg/emmus/methods/iso.html. - Title from the screen.

Keen, A. The Cult of the Amateur : how today’s Internet is killing our culture / Andrew Keen. - New York : Doubleday/Currency, 2007. - 228 p.

Kroski, E. Community 2.0 / Ellyssa Kroski // Info Tangle [Electronic resource]. - Electronic data. - 2007. - July 4. - Access Path: URL: http://infotangle.blogsome.com/2006/04/07/community-20. - Title from the screen.

Maguire, M. Methods to support human-centred design / M. Maguire // International Journal of Human Computer Studies. - Vol. 55, is. 4. - P. 587-634.

Markoff, J. Entrepreneurs See a Web Guided By Common Sense / John Markoff // New York Times. - 11.12.2006. - Vol. 156, is. 53761, section 1. - P. 1-28.

New Wave of Home Television Entertainment! [Electronic resource] : press Release / Sony Corporation. - Electronic data. - 2002. - September 4. - Access path: URL: http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press_Archive/200209/02-0904E/. - Title from the screen.

O’Reilly, T. What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software [Electronic resource] / Tim O’Reilly. - Electronic data. - 2005. - Oct. 30. - Access path: URL: http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html. - Title from the screen.

Surowiecki, J . The wisdom of crowds: why the many are smarter thanthe few and how collective wisdom shapes business, economies, societies, and nations / James Surowiecki. - New York : Doubleday, 2004. - 296 p.

Wikipedia [Electronic resource] : the Free Encyclopedia. – Electronic data. - Access Path: URL: http://en.wikipedia.org/. - Date of Access: August 2007. - Title from the screen.

Wikipedia [La ressource electronijue] : l’encyclopedie libre. – Les donnees electronijues. - Voie de l’acces: URL: http://fr.wikipedia.org/. – Date de l’acces: Aout 2007.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

Розділ 3. Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності бібліотек України