Особливості формування систематичної картотеки статей та алфавітно-предметного покажчика до неї у Державній науково-педагогічній бібліотеці України iмені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Олена Костянтинівна Тишковець Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, довідково-пошуковий апарат, систематична картотека статей, алфавітно-предметний покажчик

Анотація

У статті проаналізовано основи формування систематичної картотеки статей із періодичних видань та алфавітно-предметного покажчика до неї як один із головних чинників інформаційного забезпечення ocвітянської галузі Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського.

Біографія автора

Олена Костянтинівна Тишковець, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Посилання

Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу : пособие для библиотекарей. - М.: Книга, 1981. - 160 с.

Артюхова, Е. АПУ к карточным каталогам и картотекам: электронная версия / Е. Артюхова // Библиотека. - 2005. - № 10. - С. 64-65.

Диковская, Е. А. Система каталогов и картотек как источник поиска информации о персонах / Е. А. Диковская // Мир библиографии. - 2003. - № 6. – С. 10-17.

Дубовий, В. Вища школа i бібліотека: встановлення корпоративных відносин / В. Дубовий // Бібл. планета. - 2006. - № 2. - С. 26-27.

Збанацька, О. М. Навігаційні «сходинки» до документа : [сучас. стан інф.-пошук. системи НПБ України] / О. М. Збанацька // Бібл. планета. - 2006. - № 2. – С. 14-16.

Збанацька, О. М. Обговорення проблем корпоративної каталогізації / О. М. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2005. - № 3. – С. 50-52.

Каталоги й картотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : пам’ятка користувача / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Р. П. Гаврилюк, Ю. Ю. Miшинa ; наук. ред.: Т. Ф. Букшина, В. А. Зотова ; відп. за вип. I. Г. Лобановська ; .літ. ред. Г. I. Гамалій ; комп’ют. наб. С. Г. Коваленко]. - К.: [б. в.], 2004. - 32 с.

Ломачинська, I. М. Бібліографознавство : навч. пociб. для дистанц. навчання / I. М. Ломачинська. - К .: Ун-т «Україна», 2004. - 300 с.

Мацібора, Н. Фонд підручників (XVIII - початок XX ст.) ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського - внесок до скарбниці української культури / Надія Мацібора // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України iм. В. О. Сухомлинського. – К.: Вирій, 2006. - С. 39-44. - Бібліогp.: 14 назв.

Организация систематических и предметных каталогов научных библиотек : сб. науч. тр. Вып. 2 / Гос. Ордена Ленина б-ка СССР им. В. И. Ленина, Отдел сист. и предм. кат. - М.: [б. и.], 1976. - 120 с.

Палащина, Н. А. Наукове інформаційно-бібліографічне забезпечення інноваційних напрямів освітянської галузї / Н. А. Палащина // Bicн. Книжк. палати. - 2005. - № 2. - С. 34-36.

Положення про систематичну картотеку статей .з періодичних видань Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : затв. Радою при директорові ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського від 16.12.2004 р., протокол № 7 // Організаційно-управлінські документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України (2000-2005 pp.) [Електронний ресурс] / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського. - Електрон. дані (1 файл). - К., 2006. - 1 електрон. опт. Диск (CD-R).

Рогова, П. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: п’ять років діяльності. Здобутки i перспективи / Павла Рогова // Державна науково-педагопчна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: п’ять років діяльності (2000-2004) : наук.-допом. бібліогp. покажч. / АПН України, Укр. асоц. iм. В. Сухомлинського, Держ. наук.-пед. б-ка України iм. В. О. Сухомлинського. - К., 2005. - С. 3-13.

Рогова, П. Шляхи становления ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського як всеукраїнського науково-інформаційного центру освітянської галузі України / Павла Рогова // Історія освітянських бібліотек України: наук. зб. / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України iм. В. О. Сухомлинського. - К.: Bирій, 2006. - С. 8-21. - Бібліогp.: 5 назв.

Ручимская, Е. М. Алфавитно-предметный указатель: не переводить, а создавать наново / Е. М. Ручимская // Библиография. - 2001. - № 3. – С. 56-60.

Сборник основных российских стандартов по библиотечно-информационной деятельности / сост.: Т. В. Захарчук, О. М. Зусьман. - СПб.: Профессия, 2005. - 547 с.

Статут Державної науково-педагогічноії бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: затв. постановою Президії АПН України від 19 лют. 2004 р. // Організаційно-управлінські документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти i науки України та Академії педагогічних наук України (2000-2005 pp.) [Електронний ресурс] / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського. - Електрон. дані (1 файл). - К., 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD-R).

Цыцурина, Г. Ф. И традиционный, и электронный: размышления у каталогов / Г Ф. Цыцурина // Библиография. - 2001. - № 3. - С. 13-14.

Ярошенко, Т. Управління колекціями електронних журналів: нова роль бібліотек у створенні інформаційного освітньо-наукового простору України / Т. Ярошенко // Бібл. планета. - 2005. - № 4. - С. 14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

2.2. Розвиток системи вторинних інформаційних документів на сучасному етапі