Використання можливостей АБІС «ІРБІС» у підготовці бібліографічних покажчиків педагогічної тематики

Автор(и)

  • Наталія Іванівна Тарасова наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Ukraine
  • Олена Володимирівна Пекур наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Ukraine

Ключові слова:

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, електронна база даних, українська педагогічна бібліографія, біобібліографія

Анотація

Висвітлено діяльність інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (з 1990 р.) стосовно підготовки серії науково-допоміжних покажчиків педагогічної тематики. Увагу акцентовано на ролі електронної бази даних у складанні цих покажчиків.

Біографії авторів

Наталія Іванівна Тарасова, наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

завідувач відділу

Олена Володимирівна Пекур, наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

завідувач відділу

Посилання

Антопольский, А. Электронная библиотека в информационном пространстве вуза / А. Антополъский // Высшее образование в России. - 2006. - № 6. – С. 63-68.

Жаворонков, В. Д. Электронная библиотека в системе высшего учебного заведения / В. Д. Жаворонков, И. Е. Подчиненнов, В. Н. Сыромятников // Пед. информатика. - 2001 - № 1. - С. 65-72.

Концепція розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в інформаційному cycпільствi: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 трав. 2006 р., Київ). - К.: [б. в.], 2006. - 151 с.

Нохрина, В. А. Использование электронных библиотек в справочно-библиографическом обслуживании / В. А. Нохрина, Ю. В. Нохрин // Библиография. - 2008. - № 1. - С. 11-18.

Омельчук, В. Проблеми створення реєстру національної бібліографії України: міжнародна наукова конференція «Роль бібліотек у формуваннi єдиного науково-інформаційного простору України» / В. Омельчук, Л. Новосьолова // Bібл. вісн. - 2006. - № 6. - С. 31-33.

Перехрест, Г. Електронні інформаційні ресурси українського сегмента Інтернету / Г. Перехрест // Бібл. планета. - 2007. - № 3. - С. 26-30.

Шрайберг, Я. Л. Роль библиотек в обеспечении доступа к информации и знаниям в информационном веке : ежегод. докл. Конференции «Крым», 2007 г. / Я. Л. Шрайберг. - Судак ; М.: [б. и.], 2007. - 47 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

2.2. Розвиток системи вторинних інформаційних документів на сучасному етапі