Теоретичні та практичні засади створення системи науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічних питань у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Лариса Олександрівна Пономаренко Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, науково-інформаційна діяльність, інформаційні потреби, бібліографічні ресурси, науково-допоміжні посібники, біобібліографічні покажчики, професійно-допоміжні посібники, рекомендаційні посібники, поточна бібліографічн

Анотація

Розглянуто науково-теоретичні засади та практика створення бібліографічних покажчків у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Наголошується на необхідності координації та кооперації роботи бібліографів освітянських книгозбірень, інформаційних центрів та вчених як суб’єктів наукової творчості у підготовці посібників зазначеного типу, активізації бібліографічного напряму роботи у регіонах.

Біографія автора

Лариса Олександрівна Пономаренко, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу наукової бібліографії

Посилання

ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиографическая деятельность, библиография. Термины и определения // Библиотека и закон: [справочник] / отв. ред.-сост. О. Р. Бородин. - М., 2001. - Вып. 10. - С. 307-329.

Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України : постанова Каб. Міністрів України від 30 жовт. 1999 р. № 2018 // Законодавство - бібліотекам України: довідк. вид. / Нац. парлам. б-ка України. - К., 2000. - Вип. 1: Загальні засади діяльності бібліотек. - С. 162.

Букшина, Т. Ф. Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського із задоволення інформаційних потреб освітян / Т. Ф. Букшина // Бібл. планета. - 2004. - № 4. – С. 33-35.

Концепція Державної науково-педагогічної бібліотеки України: затв. 1.03.2001. - К., 2001. - 22 с. - Комп’ют. друк.

Лутовинова, В. I. Теоретико-методичні засади та історія розвитку української рекомендаційної бібліографії (ХІ-ХХ ст.) / В. I. Лутовинова. - К.: Книжк. палата України, 2002. - 147 с.

Моргенштерн, И. Г. Библиографические ресурсы / И. Г. Моргенштерн // Библиография. - 2003. - № 6. - С. 31-42. - Библиогр.: 29 назв.

Пономаренко, Л. Інформаційне забезпечення галузі / Л. Пономаренко // Пед. газета. - 2005. - Берез. (№ 3). - С. 8.

Пономаренко, Л. О. Потреби освітян у інформаційних документах психолого-педагогічної тематики / Л. О. Пономаренко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21-23 трав. 2007 р. - К., 2007. – С. 116-119.

Пономаренко, Л. О. Формування системи бібліографічних посібників у ДНПБ України ім. В. О.Сухомлинського / Л. О. Пономаренко // Педагогіка і психологія. - 2006. - № 3. - С. 137-145.

Рогова, П. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: п’ять років діяльності. Здобутки і перспективи / Павла Рогова // Державна науково-педагогічна бібліотека України імені B. О. Сухомлинського: п’ять роюв діяльноості (2000-2004) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, Укр. асоц. ім. В. Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2005. - С. 3-13.

Рогова, П. I. Педагогічні бібліотеки: витоки, становлення : [II пол. XIX - поч. XX ст.] / П. I. Рогова // Вісн. Книжк. палати. - 2001. - № 7. – C. 33-38 ; № 8. – С. 31-33.

Рогова, П. Педагогічні бібліотеки України / П. Рогова // Директор шк., ліцею, гімназії. - 2003. - № 1. - С. 69-72 ; № 2. - С. 72-76.

Рогова, П. I. Педагогічні бібліотеки України (II пол. XIX ст. - 20-ті рр. XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Рогова Павла Іванівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. - К., 2004. - 265 арк.

Рогова, П. Стратегія розвитку освітянської бібліотечної мережі України / Павла Рогова // Бібл. вісн. - 2004. - № 1. - С. 14-20.

Рогова, П. I. Формування системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського: стан, перспективи / Рогова П. І. // Історія науки і біографістика [Електронний ресурс]: електронне наук. фах. вид. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.uа/е-journals/INB/2007-2/07rprinb.html. - Назва з екрана.

Рогова, П. Шляхи становления ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як всеукраїнського науково-інформаційного центру освітянської галузі України / П. Рогова // Історія освітянських бібліотек України: наук. зб. / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2006. – С. 8-21.

Сизов, Б. Н. Создание предметно-ориентированных электронных баз данных как одна из актуальных задач развития справочно-информационного обеспечения образования / Б. Н. Сизов, Е С. Макарова // Науч. и техн. б-ки. - 2007. - № 2. - С. 78-83.

Справочник библиографа / [науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина]. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Профессия, 2003. - 559 с. - (Серия «Библиотека»).

Сухомлинська, О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. - К.: А. П. Н., 2003. - 67 с.

Фокеев, В. А. Библиография: теоретико-методологические основания : учеб пособие / В. А. Фокеев. - СПб.: Профессия, 2006. - 350 с.

Швецова-Водка, Г. Н. Классификация библиографических пособий / Г. Н. Швецова-Водка. - Ровно : [б. и.], 1997. - 20 с.

ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиографическая деятельность, библиография. Термины и определения // Библиотека и закон: [справочник] / отв. ред.-сост. О. Р. Бородин. - М., 2001. - Вып. 10. - С. 307-329.

Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України : постанова Каб. Міністрів України від 30 жовт. 1999 р. № 2018 // Законодавство - бібліотекам України: довідк. вид. / Нац. парлам. б-ка України. - К., 2000. - Вип. 1: Загальні засади діяльності бібліотек. - С. 162.

Букшина, Т. Ф. Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського із задоволення інформаційних потреб освітян / Т. Ф. Букшина // Бібл. планета. - 2004. - № 4. – С. 33-35.

Концепція Державної науково-педагогічної бібліотеки України: затв. 1.03.2001. - К., 2001. - 22 с. - Комп’ют. друк.

Лутовинова, В. I. Теоретико-методичні засади та історія розвитку української рекомендаційної бібліографії (ХІ-ХХ ст.) / В. I. Лутовинова. - К.: Книжк. палата України, 2002. - 147 с.

Моргенштерн, И. Г. Библиографические ресурсы / И. Г. Моргенштерн // Библиография. - 2003. - № 6. - С. 31-42. - Библиогр.: 29 назв.

Пономаренко, Л. Інформаційне забезпечення галузі / Л. Пономаренко // Пед. газета. - 2005. - Берез. (№ 3). - С. 8.

Пономаренко, Л. О. Потреби освітян у інформаційних документах психолого-педагогічної тематики / Л. О. Пономаренко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21-23 трав. 2007 р. - К., 2007. – С. 116-119.

Пономаренко, Л. О. Формування системи бібліографічних посібників у ДНПБ України ім. В. О.Сухомлинського / Л. О. Пономаренко // Педагогіка і психологія. - 2006. - № 3. - С. 137-145.

Рогова, П. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: п’ять років діяльності. Здобутки і перспективи / Павла Рогова // Державна науково-педагогічна бібліотека України імені B. О. Сухомлинського: п’ять роюв діяльноості (2000-2004) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, Укр. асоц. ім. В. Сухомлинського, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2005. - С. 3-13.

Рогова, П. I. Педагогічні бібліотеки: витоки, становлення : [II пол. XIX - поч. XX ст.] / П. I. Рогова // Вісн. Книжк. палати. - 2001. - № 7. – C. 33-38 ; № 8. – С. 31-33.

Рогова, П. Педагогічні бібліотеки України / П. Рогова // Директор шк., ліцею, гімназії. - 2003. - № 1. - С. 69-72 ; № 2. - С. 72-76.

Рогова, П. I. Педагогічні бібліотеки України (II пол. XIX ст. - 20-ті рр. XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Рогова Павла Іванівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. - К., 2004. - 265 арк.

Рогова, П. Стратегія розвитку освітянської бібліотечної мережі України / Павла Рогова // Бібл. вісн. - 2004. - № 1. - С. 14-20.

Рогова, П. I. Формування системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського: стан, перспективи / Рогова П. І. // Історія науки і біографістика [Електронний ресурс]: електронне наук. фах. вид. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.uа/е-journals/INB/2007-2/07rprinb.html. - Назва з екрана.

Рогова, П. Шляхи становления ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як всеукраїнського науково-інформаційного центру освітянської галузі України / П. Рогова // Історія освітянських бібліотек України: наук. зб. / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2006. – С. 8-21.

Сизов, Б. Н. Создание предметно-ориентированных электронных баз данных как одна из актуальных задач развития справочно-информационного обеспечения образования / Б. Н. Сизов, Е С. Макарова // Науч. и техн. б-ки. - 2007. - № 2. - С. 78-83.

Справочник библиографа / [науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина]. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Профессия, 2003. - 559 с. - (Серия «Библиотека»).

Сухомлинська, О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. - К.: А. П. Н., 2003. - 67 с.

Фокеев, В. А. Библиография: теоретико-методологические основания : учеб пособие / В. А. Фокеев. - СПб.: Профессия, 2006. - 350 с.

Швецова-Водка, Г. Н. Классификация библиографических пособий / Г. Н. Швецова-Водка. - Ровно : [б. и.], 1997. - 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

2.2. Розвиток системи вторинних інформаційних документів на сучасному етапі