Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційно-аналітичному забезпеченні фахових потреб учених i практиків освітянської галузі держави

Автор(и)

  • Олег Миколайович Яценко Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Ukraine

Ключові слова:

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, інформаційно-аналітична діяльність, педагогіка, освіта

Анотація

У статі висвітлюються питання теоретичних, науково-методичних та організаційних засад системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики в Україні, яка складається з бібліографічного, реферативного та оглядово-аналітичного забезпечення інформаційних потреб користувачів бібліотек освітянської галузі. Система передбачає створення інформаційно-методичного ресурсу в галузі педагогіки та освіти, що охоплює розробку та регулярну актуалізацію відповідних баз даних нормативно-правових і організаційно-розпорядчих актів, науково-методичних, навчальних, довідкових та інших документів і матеріалів, утворення на їх основі оглядово-аналітичних документів, а також налагодження інформаційного моніторингу з актуальних психолого-педагогічних проблем. Висвітлено функціональні складові інформаційно-аналітичної діяльності Бібліотеки. Характеризується початковий етап виконання науково-дослідної роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського «Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України».

Біографія автора

Олег Миколайович Яценко, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 170000. - К.; Ірпінь : Перун, 2004. - 1428 с.

Ворошилов, О. Інформаційні підрозділи бібліотек в обслуговуванні владних структур: політологічний аспект / Олег Ворошилов // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського. - К., 2002. - Вип. 8. - С. 48.

Горовий, В. Процес вдосконалення бібліотечного обслуговування користувачів у контексті впровадження електронних технологій / Валерій Горовий // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського. - К., 2002. - Вип. 8. – С. 7-13.

Кулицький, С. Використання потенціалу наукової бібліотеки для економічного аналізу інформації / Сергій Кулицький // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського. - К., 2002. - Вип. 8. - С. 71.

Кулицький, С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : навч. посіб. / С. П. Кулицький. - К.: МАУП, 2002. - 224 с.

Кузнецов, И. Н. Учебник по информационно-аналитической работе / И. Н. Кузнецов. - М.: Яуза, 2001. - 320 с.

Сляднева, Н. А. Информационная аналитика - эзотерическое искусство или современная профессия? [Электронный ресурс] / Н. А. Сляднева. - Электрон, дан. - 2003. - Режим доступа: http://www.fact.ru/www/arhiv7s6.htm. - Загл. с экрана.

Швецова-Водка, Г. М. Інформаційна діяльність бібліотеки: термінологічний підхід / Г. М. Швецова-Водка // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського. - К., 1998. - Вип. 1. - С. 242-246.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

2.2. Розвиток системи вторинних інформаційних документів на сучасному етапі