Проблеми формування інформаційно-реферативного ресурсу з питань педагогіки та психології Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського

Інга Йосипівна Коваленко

Анотація


У статті висвітлено роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського - провідного науково-інформаційного центру освітянської галузі України - у формуванні галузевого інформаційно-реферативного ресурсу психолого-педагогічної тематики у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та УРЖ «Джерело» Сер. 3. «Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво».


Ключові слова


Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського; Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського; Інститут проблем реєстрації інформації; реферат; реферативна інформація; реферативні бази даних; інформаційні ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Реферат и аннотация. Общие требования. - Введ. 1997-07-01. - Изд. офиц. - Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1996. - 10 с. - ( Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Зайченко, Н. Я. Періодичні та продовжувані видання у реферативних ресурсах НБУВ / Н. Я. Зайченко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 трав. 2006 р. - К., 2006.-С. 113-114.

Зайченко, Н. Реферативні ресурси - інформаційний продукт сучасної наукової бібліотеки / Н. Зайченко // Бібл. вісн. - 2005. - № 1. – С. 28-35.

Зайченко, Н. Український реферативний журнал / Н. Зайченко, М. Сорока // Бібл. вісн. - 1999. - № 1. – С. 10-12.

Лутовинова, В. I. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації: практ. посіб. / В. I. Лутовинова ; [наук. ред. Г. М. Швецова-Водка] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : [б. в.], 2007. - 71 с. - (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»).

Сорока, М. Інформаційні продукти бібліотек: проблеми кооперативного формування та суспільного використання / М. Сорока // Бібл. вісн. - 2002. - № 1. – С. 27-30.

Сорока, М. Б. Національна система реферування украшської наукової літератури / М. Б. Сорока ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. - К.: НБУВ, 2002. - 209 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ