Обмінно-резервний фонд Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан i перспективи розвитку

Автор(и)

  • Ганна Михайлівна Яценко Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, обмінно-резервний фонд, доукомплектування, документообіг, документопостачання

Анотація

У статті проаналізовано основні аспекти роботи обмінно-резервного фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та визначено перспективність його розвитку.

Біографія автора

Ганна Михайлівна Яценко, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

молодший науковий співробітник відділу наукового комплектування фондів

Посилання

Архів НБУВ, од. зб. 866, арк. 35, 37, 41 ; од. зб. 897, арк. 2 ; од. зб. 898, арк. 17, 27.

Воскресенська, Г. П. Міжнародний книгообмін як засіб культурного співробітництва / Г. П. Воскресенська // Бібліотека і час : ювіл. зб. до 130-річчя Нац. парлам. б-ки України. - К., 1996. - С. 55-58.

Закон Украти «Про бібліотеки і бібліотечну справу» : (станом на 20 лип. 2000 р.). - Офіц. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2000. - 23 с.

Інструкція «Про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів» : затв. наказом М-ва культури i мистецтв України 23 берез. 2005 р. № 152 : зареєстр. в M-вi юстиції України 30 берез. 2005 р. за № 347/10627 // Документні ресурси бібліотек: (законодав., інструкт.-регламентуючі та метод. матеріали). - К., 2005. - С. 75-81.

Коломейчук, Е. М. Проблема обменно-резервных фондов библиотек в отечественной литературе последнего сорокалетия / Е. М. Коломейчук // Науч. и техн. б-ки. - 2000. - № 11. - С. 38-50.

Петрусенко, Т. В. Книгообмен в информационном обществе: реалии и перспективы / Т. В. Петрусенко, А. П. Романова // Науч. и техн. б-ки. - 2004. - № 2. – С. 48-51.

Петрусенко, Т. В. Обменно-резервные фонды библиотек как национальный информационный ресурс. Новый взгляд на забытую проблему / Т. В. Петрусенко // Науч. и техн. б-ки. - 2001. - № 7. - С. 39-46.

Положения про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти i науки України та АПН Украши // Шкіл. б-ка plus. - 2003. - № 3/4. – С. 1-4.

Про використання книжкових фондів бібліотек: постанова Ради мiністрів СРСР від 5 ciч. 1959 р. // Довідник бібліотекаря. - X., 1977. - С. 35.

Рогова, П. I. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: п’ять років діяльності. Здобутки i перспективи / П. I. Рогова // Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: п’ять років діяльності (2000-2004) : наук.-допом. бібліогp. покажч. - К., 2005. - С. 3-13.

Столяров, Ю. Н. Неизвестные фонды / Ю. Н. Столяров // Науч. И техн. б-ки. - 2000. - № 11. - С. 50-52.

Шилов, В. В. Библиотечные фонды перераспределения / В. В. Шилов, И. А. Голубцова // Науч. и техн. б-ки. - 2002. - № 8. - С. 3-11.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

2.1. Формування первинно-документних інформаційних ресурсів