Колекції педагогічної книгозбірні як частина єдиного освітнього простору

Автор(и)

  • Надія Григорівна Мацібора Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, рідкісне видання, цінне видання, колекція, покажчик, електронна доставка документів, фонд, електронна копія

Анотація

У статті розглянуто зміст книжкових колекцій Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського; інформаційне наповнення зібрань і їх використання; висвітлено окремі напрями науково-дослідної роботи Бібліотеки.

Біографія автора

Надія Григорівна Мацібора, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу наукової організації та зберігання фондів

Посилання

Васильченко, М. П. Бібліотечні фонди / М. П. Васильченко, Н. М. Кушніренко, В. А. Мільман. - X.: Основа, 1993. - 150 с.

Женское образование: педагогическій листок для родителей, наставниц и наставников, издаваемый при С.-Петербургских женских гимназиях. - 1877-1880. - СПб.: Тип. В. Демкова, 1877, 1878, 1880.

Журнал Министерства народного просвещения. - СПб. : Тип. Императорской Академии Наук, 1835-1917.

Ковальчук, Г. I. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах/ Г. I. Ковальчук. - К.: [б. в.], 2004. - 644 с. - Бібліогр.: с. 644.

Обрезкова, И. Педагогическая периодика России XIX – начала XX века / И. Обрезкова / / Нар. образование. - 2000. - № 10. - С. 288-297.

Пестова, А. Журналы в Ушинке / А. Пестова // Нар. образование. - 2000. - № 10. – С. 298-306.

Підручники і навчалъні посібники (1748-1917 рр.) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів: каталог / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд.: Мацібора Н. Г. та ін.; наук. ред. Рогова П. I.]. - К .: Атіка, 2005. - 383 с.

Про обов’язковий примірник документів : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 595-ХІV // Уряд. кур’єр. - 1999. - 13 трав. – С. 1-3.

Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів : постанова Каб. Міністрів України від 10 трав. 2002 р. № 608 // Бібл. планета. - 2002. - № 3. – С. 2-4.

Рогова, П. І. Інформаційна підтримка освітянської галузі / П. I. Рогова // Ліцейна освіта в Україні перспективи і розвиток : практ.-зорієнт. зб. / за ред. Г. С. Сизоненко. - К., 2002. - С. 197-202.

Рогова, П. I. Топологічні ознаки педагогічних бібліотек / П. I. Рогова // Директор шк., ліцею, гімназії. - 2003. - № 5/6. - С. 120-125.

Романюк, М. М. Схема повного бібліографічного опису періодичних видань / М. М. Романюк, М. В. Галушко // 36. пр. Наук.-дослід. центру періодики. - Львів, 1994. - Вип. 1. - С. 271-290.

Свободное воспитание : ежемес. журн. / изд. А. Н. Коншина ; под ред. И. Горбунова-Посадова. - М., 1907-1917.

Столяров, Ю. Н. Библиотечные фонды / Ю. Н. Столяров. - М. : [б. и.], 1991. -270 с.

Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (XVIII - початок XX ст.) з фондів бібліотек України: (метод. посіб.) / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського [та ін. ; уклад. Р. С. Жданова ; наук. ред. П. I. Рогова]. - К.: [б. в.], 2005. - 124 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

2.1. Формування первинно-документних інформаційних ресурсів