Стан та перспективи інформаційно-бібліотечного забезпечення фахівців-медиків в умовах інформаційного суспільства

Раїса Іванівна Павленко, Тетяна Анатоліївна Остапенко

Анотація


У статі розглянуто важливий напрям інформаційної роботи Національної наукової медичної бібліотеки України, який охоплює розширення спектру бібліотечно-бібліографічних послуг для забезпечення наукової та практичної діяльності вcix категорій медичних працівників. Зазначено, що провідним мотивом діяльності ННМБУ є створення сучасного інформаційного середовища для забезпечення користувачам вільного доступу до інформації та входження до світового інформаційного простору. Особлива увага сьогодні приділяється вдосконаленню якості бібліотечно-інформаційного забезпечення медичної науки i практики, пошуку та впровадженню нових прогресивних бібліотечних технологій, обміну інформаційними електронними ресурсами.


Ключові слова


Національна наукова медична бібліотека України; бібліотечно-бібліографічні послуги; електронна база даних; електроні ресурси; інформаційні потреби; медична галузь; бібліотечно-інформаційний продукт; тематичний бібліографічний список; інформаційний cepвic

Повний текст:

PDF

Посилання


Павленко, Р. I. Державна наукова медична бібліотека - 75 років діяльності на ниві охорони здоров’я: з минулого в майбутнє / Р. I. Павленко // Наукові медичні бібліотеки: пріоритети розвитку і перспективи : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 8-9 листоп. 2005 р. / Держ. наук. мед. б-ка. - К., 2006. – С. 3-10.

Павленко, Р. I. Інформаційне забезпечення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в галузі медицини та охорони здоров’я в України / Р. I. Павленко // Інноваційні процеси в питаннях створення і використання медичних бібліотечно-інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2004 р. / Держ. наук. мед. б-ка [та ін.]. - X., 2005. – С. 6-11.

Павленко, Р. И. Комплексная система услуг и современных информационных продуктов для обеспечения запросов специалистов-медиков в Украине / Павленко Р. И., Остапенко Т. А., Киришева Е. Н. // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс] : материалы 13 междунар. конф. «Крым 2006». – Электрон. дан. - М.: ГПНТБ России, 2006. - 1 электрон, опт. диск (СD-RОМ). - Загл. с этикетки диска.


Пристатейна бібліографія ГОСТ