Позашкільна освіта i виховання в сучасних соціокультурних вимірах

Автор(и)

  • Григорій Петрович Пустовіт Академія педагогічних наук України, Ukraine

Ключові слова:

позашкільна освіта і виховання, зміст освіти і виховання, типологія позашкільних закладів

Анотація

У статті висвітлено актуальні питання модернізації національної системи освіти загалом й актуальні питання реформування змісту позашкільної освіти зокрема, яка визначально орієнтована на вільний вибір особистістю форм і методик навчально-виховної діяльності.

Біографія автора

Григорій Петрович Пустовіт, Академія педагогічних наук України

доктор педагогічних наук, професор, учений секретар Відділення теорії та історії педагогіки

Посилання

Концепція позашкільної освіти і виховання // Інформ. зб. М-ва освіти України. - 1997. - № 7. – С. 22-32.

Положення про позашкільний навчальний заклад : затв. постановою Каб. Міністрів України від 6 трав. 2001 р. № 433 // Освіта України : нормат.-прав. док.: до II Всеукр. з’їзду працівників освіти. - К.: Міленіум, 2001. – С. 252-263.

Про позашкільну освіту: Закон України від 22 черв. 2000 р. № 1841-ІІІ // Освіта України : нормат.-прав. док. : до II Всеукр. з’їзду працівників освіти. - К.: Міленіум, 2001. - С. 229-251.

Пустовіт, Г. П. Концептуальні засади сучасної позашкільної освіти і виховання учнів / Г. П. Пустовіт // Світ виховання. - 2005. - № 1 (8). – С. 6-12.

Пустовіт, Г. П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 класів у позашкільних иавчальних закладах: монографія / Г. П. Пустовіт ; Акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - К. ; Луганськ : Альма-матер, 2004. - 540 с. - Бібліогр.: с. 508-537.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

Розділ 1. Національні, державні галузеві наукові бібліотеки – центри науково-інформаційного забезпечення користувачів