Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення наукової діяльності у бібліотеках

Автор(и)

  • Леонід Ілліч Бейліс Національна парламентська бібліотека України; журнал "Бібліотечна планета", Ukraine

Ключові слова:

інформаційне забезпечення наукової діяльності, наукова бібліотека, соціальна комунікація, документ

Анотація

У статті подано огляд різних статей і монографій, що висвітлюють проблему інформаційного забезпечення наукової діяльності в умовах бібліотек.     

Біографія автора

Леонід Ілліч Бейліс, Національна парламентська бібліотека України; журнал "Бібліотечна планета"

кандидат історичних наук, завідувач відділу; заступник головного редактора

Посилання

Бем, А. 3 теоретичних питань бібліографії. 1. Суб’єктивний характер бібліографії / А. Бем // Книгарь. - 1919. - Чис. 25/26 (вересень-жовтень). - Ствп. 1661-1666; Чис. 27 (листопад). - Ствп. 1815-1820.

Дридзе, Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации / Т. М. Дридзе ; АН СССР, Ин-т социол. исследований. - М.: Наука, 1984. - 268 с.

Ільганаєва, В. О. Теоретичні аспекти розвитку соціально-комунікаційних структур в сучасному інформаційному просторі / В. О. Iльганаева // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-22 трав. 2008 р. / М-во науки і освіти України, М-во культури і туризму України, Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. управління та інформ. діяльності - К., 2008. - С. 3-4.

Копанєва, Є. О. Загальноакадемічний портал наукової періодики / С. О. Копанєва // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21-23 трав. 2007 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури і туризму України, Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. управління та інформ. діяльності - К., 2007. – С. 158-159.

Лутовинова, В. I. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації : практ. посіб. / В. I. Лутовинова ; [наук. ред. Г. М. Швецова-Водка] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : [б. в.], 2007. - 71 с. - (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»).

Олейник, В. В. Технологическое обеспечение процесса создания полнотекстовых ресурсов для электронной библиотеки на базе информационной системы Т-LIBRA / В. В. Олейник, О. В. Баркова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-22 трав. 2008 р. / М-во науки і освіти України, М-во культури і туризму України, Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. управління та інформ. діяльності - К., 2008. - С. 129-131.

Слободяник, М. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій / М. Слободяник ; НАН України, ЦНБ ім. В. I. Вернадського. - К .: [б. в.], 1995. - 368 с.

Ярошенко, Т. Управління колекціями електронних журналів: нова роль бібліотек у створенні інформаційного освітньо-наукового простору України / Т. Ярошенко // Бібл. планета. - 2005. - № 5. - С. 14-18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-01-17

Номер

Розділ

Розділ 1. Національні, державні галузеві наукові бібліотеки – центри науково-інформаційного забезпечення користувачів