Діяльність бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у 2010–2012 роках

Автор(и)

  • Анна Володимирівна Копилова Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

мережа освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, аналіз, бібліотеки обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти

Анотація

Проаналізовано основні показники діяльності бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти протягом 2010-2012 рр.

Біографія автора

Анна Володимирівна Копилова, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

молодший науковий співробітник відділу наукового і прикладного бібліотекознавства

Посилання

Анеліна Є. Інноваційні послуги сучасних українських бібліотек / Є. Амеліна, В. Пілярчук // Бібл. планета. – 2012. – № 1. – С. 14–19.

Бейліс Л. До питання креативності бібліотечної роботи і особистісних мотивів її виконання / Л. Бейліс // Бібл. планета. – 2011. – № 4. – С. 24–28.

Біла Л. Освітянські бібліотеки у дзеркалі статистики / Л. Біла, А. Копилова // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 3. – С. 20–23.

Білик О. Бібліотеки та питання професіоналізації кадрів / О. Білик // Бібл. планета. – 2011. – № 2. – С. 26–30.

Діяльність бібліотек обласних (міських) інститутів післядипломної педагогічної освіти у 2000–2004 рр. : інформ.-аналіт. огляд / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. В. П. Здановська ; наук. ред. П. І. Рогова]. – Київ : [Б. в.], 2005. – 25 с.

Діяльність бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у 2005–2006 рр. : інформ.-аналіт. огляд / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. В. П. Здановська ; наук. ред. П. І. Рогова]. – Київ : [Б. в.], 2007. – 65 с.

Діяльність бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у 2007–2009 рр. : інформ.-аналіт. огляд / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. А. В. Копилова ; наук. ред.: П. І. Рогова, І. І. Хемчян]. – Київ, 2010. – 73 с.

Інформаційні ресурси : слов. законодав. та стандартиз. термінології / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська ; наук. ред. П. І. Рогова ; літ. ред.: С. М. Зозуля, І. П. Білоцерківець]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 283 с.

Касаткін В. Основні електронні інформаційні технології та їх вплив на розвиток сучасної бібліотечної діяльності / В. Касаткін, Т. Касаткіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, АБУ. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 294–300.

Книгознавство : термінол. слов. : ред.-вид. справа, журналістика, поліграфія, вид. бізнес, інформ.-бібл. діяльність / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т укр. філології ; [уклад.: Ю. В. Бондар [та ін.] ; наук. ред.: В. О. Жадько, А. В. Висоцький]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 303 с.

Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України : затв. спіл. наказом М-ва освіти і науки України та Акад. пед. наук України від 30.05.2003 р. № 334 / 31 // Шк. б-ка плюс. – 2003. – № 3/4. – С. 1–4.

Примірне положення про спеціальну навчально-педагогічну бібліотеку обласного інституту післядипломної педагогічної освіти // Організаційно-управлінські документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України (2000–2005 рр.) / [уклад.: І. І. Хемчян, В. П. Здановська ; наук. ред.: П. І. Рогова, Т. Ф. Букшина ; літ. ред. О. З. Клименко ; рецензент Л. В. Савенкова]. – К. : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2006. – С. 227–232.

Присяжна Л. Роль сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій у контексті розвитку бібліотек / Л. Присяжна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, АБУ. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 228–236.

Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : зб. аналіт. і стат. даних за 2011 рік / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, А. В. Копилова ; наук. ред.: П. І. Рогова, І. І. Хемчян ; літ. ред. І. П. Білоцерківець ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2012. – 93 с.

Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : зб. стат. даних за 2010 р. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, А. В. Копилова ; наук. ред.: П. І. Рогова, І. І. Хемчян ; літ. ред. І. П. Білоцерківець ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2011. – 146, [1] с.

Робоча тека методиста. Вип. 3. Система підвищення професійної компетентності бібліотечних працівників: нові пріоритети і вимоги / ЧОУНБ ім. М. Івасюка. – Чернівці : [б. в.], 2007. – 40 с.

Рогова П. Інноваційна діяльність освітянських бібліотек України – важливий напрям у розвитку суспільства знань / П. Рогова // Освіта. – 2012. –8–15 серп. (№ 35). – С. 1.

Рогова П. І. Інформаційний простір держави та його розбудова освітянськими бібліотеками: стан та перспективи [Електронний ресурс] / П. І. Рогова // Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору України : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. текст. дані. – К., 2012. – С. 11–36. – Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/807830330.pdf. – Назва з екрана.

Рогова П. І. Модель всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (описова) / П. І. Рогова, Н. В. Вараксіна ; [наук. ред. П. І. Рогова] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Нілан-ЛТД, 2010. – 80 с.

Хемчян І. І. Науково-методична діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: здобутки десятиріччя / І. І. Хемчян // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 94–109.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-26

Номер

Розділ

Розділ 4. Науково-методичне забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України