Підвищення компетентності майбутнього педагога бібліотечно-інформаційними засобами

Автор(и)

  • Людмила Вікторівна Дитинник бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Ukraine

Ключові слова:

бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, підвищення компетентності, інформаційна культура, бібліотечно-інформаційні засоби

Анотація

У статті розглянуто діяльність бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, спрямовану на підвищення компетентності студентів.

Біографія автора

Людмила Вікторівна Дитинник, бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

директор

Посилання

Демчина Л. І. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні. Формування документологічної складової : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комун. : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Л. І. Демчина. - Х., 2008. - 26 с.

Ліненко А. Ф. Теорія і практика формування готовності студентів педагогічних вузів до професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія і методика професійної освіти» / А. Ф. Ліненко. - К., 1996. - 24 с.

Песталоцци И. Г. Избранные педагогические произведения : в 3 т. - Т. 3. / И. Г. Песталоцци. - М. : Просвещение, 1965. - 636 с.

Рубан А. Науково-методичне забезпечення формування інформаційної культури / А. Рубан // Вісн. Книжк. палати. - 2006. - № 7. - С. 19-26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-28