Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до використання комп’ютерних технологій

Оксана Іванівна Чекан

Анотація


У статті висвітлюються актуальні проблеми впливу сучасних комп’ютерних технологій на формування дитини дошкільного віку; ідеться про необхідність забезпечення відповідної готовності фахівців дошкільної освіти до використання комп’ютерних технологій.


Ключові слова


засоби масової інформації; комп’ютерні технології; інформаційна культура вихователя; комп’ютерна грамотність

Повний текст:

PDF

Посилання


Абраменкова В. В. Социальная психология детства: развитие ребенка в детской субкультуре / В. В. Абраменкова. - М. ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2000. - 416 с.

Атапова Н. В. Информационные технологии в школьном оборудовании / Н. В. Атапова. - М. : РАО, 1994. - 186 с.

Кремень В. Г. Інформатизація освіти - провідний напрям підвищення результативності навчального процесу : [інтерв'ю з Президентом Нац. акад. пед. наук України Василем Григоровичем Кременем про інформатизацію освіти] / провів В. Г. Руденко // Комп'ют. у шк. та сім'ї. - 2011. - № 1. - С. 3-6.

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук.-метод. посіб. / [наук. ред. О. Л. Кононко]. - К. : [б. в.], 2003. - 243 с.

Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Н. М. Лавриченко. - К. : Віра Інсайт, 2000. - 444 с.

Чорна Л. Чи потрібен дитині телевізор? / Л. Чорна // Дошкіл. виховання. - 2003. - № 11. - С. 21-23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ