Засадничі принципи та тенденції формування вітчизняних електронних ресурсів, присвячених книзі для дітей і дитячому читанню

Наталія Петрівна Марченко

Анотація


Проаналізовано й узагальнено вітчизняний досвід останнього двадцятиліття щодо створення та функціонування електронних ресурсів вільного доступу, присвячених книзі для дітей і дитячому читанню. Виокремлено найуспішніші тенденції цього процесу, подано ті засадничі принципи формування окремих ресурсів, що найбільше цьому сприяли.


Ключові слова


електронні ресурси; книга для дітей; дитяче читання; бібліотеки для дітей; громадянське суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Коротков А. В. Цифровое неравенство в процессах стратификации информационного общества [Электронный ресурс] / А. В. Коротков // Информ. о-во. - Электрон. текст. дан. - 2003. - Вып. 5. - С. 24-35. - Режим доступа: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/da782ae4eacfb804c3256efa003edb7. - Загл. с экрана.

Марченко Н. Вітчизняні електронні ресурси, присвячені книзі для дітей і дитячому читанню: засадничі принципи та тенденції формування / Наталя Марченко // Література. Діти. Час : вісн. Центру дослідж. л-ри для дітей та юнацтва / Центр дослідж. л-ри для дітей та юнацтва. - Рівне, 2013. - Вип. 4. - С. 275-284.

Марченко Н. П. Дитинство як предмет дослідження біографічної науки / Н. П. Марченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2010. - Вип. 28. - С. 508-519.

Марченко Н. П. Текст, обращенный к детству: самоосознание общества в диалоге поколений / Н. П. Марченко // Детство в научных, образовательных и художественных текстах: нормы, ценности, практики : сб. науч. ст. и сообщ. / [сост., отв. ред. А. А. Сальникова]. - Казань, 2011. - С. 60-64.

Марченко Н. Як ведеться літературі для дітей в Інтернеті? / Н. П. Марченко // Літ. Україна. - 2010. - 23 груд. (№ 47). - С. 1, 5.

Марченко Н. П. Персонологічна інформація на сайтах дитячих бібліотек / Н. П. Марченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2009. - Вип. 24. - С. 307-334.

Пономарев М. В. Проблемы социальной идентификации личности в информационном обществе [Электронный ресурс] / М. В. Пономарев. - Электрон. текст. дан. - Режим доступа: http://monitoringmioo.narod2.ru/povishenie_kvalifikatsii/problemi_sotsiallnoi_identifikatsii_lichnosti_v_informatsionnom_obschestve/index.html. - Загл. с экрана.

Попик В. І. Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення і новітні тенденції розвитку / Володимир Іванович Попик // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. - Вип. 9. - С. 7-24.


Пристатейна бібліографія ГОСТ