Засадничі принципи та тенденції формування вітчизняних електронних ресурсів, присвячених книзі для дітей і дитячому читанню

Автор(и)

  • Наталія Петрівна Марченко Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національна бібліотека України для дітей, Ukraine

Ключові слова:

електронні ресурси, книга для дітей, дитяче читання, бібліотеки для дітей, громадянське суспільство

Анотація

Проаналізовано й узагальнено вітчизняний досвід останнього двадцятиліття щодо створення та функціонування електронних ресурсів вільного доступу, присвячених книзі для дітей і дитячому читанню. Виокремлено найуспішніші тенденції цього процесу, подано ті засадничі принципи формування окремих ресурсів, що найбільше цьому сприяли.

Біографія автора

Наталія Петрівна Марченко, Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національна бібліотека України для дітей

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний бібліограф

Посилання

Коротков А. В. Цифровое неравенство в процессах стратификации информационного общества [Электронный ресурс] / А. В. Коротков // Информ. о-во. - Электрон. текст. дан. - 2003. - Вып. 5. - С. 24-35. - Режим доступа: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/da782ae4eacfb804c3256efa003edb7. - Загл. с экрана.

Марченко Н. Вітчизняні електронні ресурси, присвячені книзі для дітей і дитячому читанню: засадничі принципи та тенденції формування / Наталя Марченко // Література. Діти. Час : вісн. Центру дослідж. л-ри для дітей та юнацтва / Центр дослідж. л-ри для дітей та юнацтва. - Рівне, 2013. - Вип. 4. - С. 275-284.

Марченко Н. П. Дитинство як предмет дослідження біографічної науки / Н. П. Марченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2010. - Вип. 28. - С. 508-519.

Марченко Н. П. Текст, обращенный к детству: самоосознание общества в диалоге поколений / Н. П. Марченко // Детство в научных, образовательных и художественных текстах: нормы, ценности, практики : сб. науч. ст. и сообщ. / [сост., отв. ред. А. А. Сальникова]. - Казань, 2011. - С. 60-64.

Марченко Н. Як ведеться літературі для дітей в Інтернеті? / Н. П. Марченко // Літ. Україна. - 2010. - 23 груд. (№ 47). - С. 1, 5.

Марченко Н. П. Персонологічна інформація на сайтах дитячих бібліотек / Н. П. Марченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2009. - Вип. 24. - С. 307-334.

Пономарев М. В. Проблемы социальной идентификации личности в информационном обществе [Электронный ресурс] / М. В. Пономарев. - Электрон. текст. дан. - Режим доступа: http://monitoringmioo.narod2.ru/povishenie_kvalifikatsii/problemi_sotsiallnoi_identifikatsii_lichnosti_v_informatsionnom_obschestve/index.html. - Загл. с экрана.

Попик В. І. Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення і новітні тенденції розвитку / Володимир Іванович Попик // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. - Вип. 9. - С. 7-24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-12