Науково-методичне забезпечення шкільних бібліотек України в умовах реформування системи національної освіти

Ірина Іванівна Хемчян

Анотація


У статті висвітлено діяльність головного координаційного науково-методичного центру мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України - Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського щодо науково-методичного забезпечення шкільних бібліотек України, досліджено її вплив на оптимізацію їх роботи.


Ключові слова


науково-методична робота; шкільні бібліотеки; інноваційний розвиток; професійна самоосвіта; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

Повний текст:

PDF

Посилання


Декларация о школьных библиотеках / [Междунар. Ассоц. Шк. Б-к]. - // Б-ка в шк. - 2000. - Авг. (№ 3). - С. 2.

Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України : затв. рішенням Президії АПН України від 26 січ. 2006 // Освіта України. - 2006. - 17 берез. (№ 21). - С. 2-6.

Про Національну доктрину розвитку освіти : указ Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347/2002 // Освіта України. - 2002. - 23 квіт. - С. 4.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс] : указ Президента України від 25 черв. 2013 р. № 344/2013. - Електрон. текст. дані. - К., [2013]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html. - Назва з екрана.

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України від 9 січ. 2007 р. №537-У // Відом. Верхов. Ради України. - 2007. - № 12. - Ст. 169.


Пристатейна бібліографія ГОСТ