Роль книги у функціонуванні бібліотечного сайта (на прикладі сайта бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка)

Автор(и)

  • Тетяна Євгенівна Клименко Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

сайт бібліотеки, культура читання, види дистанційного спілкування, фактографічна інформація, бібліографічна інформація, повнотекстова інформація

Анотація

Розглядається змістове наповнення сайта бібліотеки Житомирського держаного університету імені Івана Франка, аналізується його вплив на культуру читання користувача шляхом пропагування книжкового фонду бібліотеки.

Біографія автора

Тетяна Євгенівна Клименко, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, викладач кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій

Посилання

Білоус В. С. Електронна бібліотека вищого навчального закладу як середовище швидкого доступу до інформації / Білоус В. С. // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : зб. матеріалів Республікан. наук.-практ. Інтернет-конференції, Вінниця, 12-18 квіт. 2010 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. - К., 2010. - С. 29-39.

Горовий В. Сучасна інформаційна діяльність бібліотеки: бібліотечний аспект / Валерій Горовий // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - К., 2010. - Вип. 26. - С. 12-20.

Журавльова І. К. Збереження інформаційних ресурсів у бібліотеках вищих навчальних закладів України: сучасний аспект / І. К. Журавльова // Від XIX до XXI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12-14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка» ; [уклад.: О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська та ін.]. - Х., 2011. - С. 265-276.

Копаєва В. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів інтернету : монографія / В. Копаєва ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2009. - 198 с.

Мансурова С. Е. Методический мониторинг сайтов вузовских библиотек ЗападноСибирской зоны РФ / Мансурова С. Е. // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Нац. б-ка ; [наук. ред. Т. П. Ткаченко]. - Донецьк, 2012. – С. 103-110.

Нутраченко Е. П. Эффективность WЕВ-сайта университетской библиотеки как показатель качества работы / Нутраченко Е. П. // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Нац. б-ка ; [наук. ред. Т. П. Ткаченко]. - Донецьк, 2012. - С. 128-133.

Про інформацію : Закон України від 23 черв. 2005 р. № 2707-ГУ // Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справ : тем. добірка у 2 ч. / Книжк. палата України ім. І. Федорова. - Вид. 3-тє, доповн. - К., 2007. - С. 117.

Савенкова Л. В. Якість веб-представництва бібліотек педагогічних університетів України в Інтернеті / Л. В. Савенкова // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.]. - К., 2008. - С. 210-231.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-15

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування та використання галузевих інформаційних ресурсів: традиції та інновації