Інтернет-сервіси в роботі сучасної бібліотеки вищого навчального закладу

В'ячеслав Станіславович Гадомський

Анотація


Розглянуто можливості використання хмарних технологій для здійснення головних напрямів діяльності бібліотеки на прикладі комплексу сервісів Google.


Ключові слова


хмарні технології; інформаційні технології в роботі бібліотеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Впровадження Місrosoft Office 365 в навчальному закладі [Електронний ресурс]. - Електрон. текст. дані. - К., 2013. - Режим доступу: http://pinpoint.microsoft.com/uk-UA/servicesTechexpert-12884944702-4295494577. - Назва з екрана.

Глазунов С. Бизнес в облаках. Чем полезны облачные технологии для препринимателя [Электронный ресурс] / Сергей Глазунов // Контур : [офиц. сайт компании]. - Электрон. текст. дан. - М., 2013. - Режим доступа: http://kontur.ru/articles/225. - Загл. с экрана.

Как быстро создать опрос на вашем сайте с помощью форм Google? [Электронный ресурс] // Хабрахабр. - Электрон. текст. дан. - 2013. - Режим доступа: https://habrahabr.ru/post/169047/. - Загл. с экрана.

Хмарні обчислення [Електронний ресурс] // Вікіпедія : віл. енцикл. - Електрон. текст. дані. - К., 2013. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki. - Назва з екрана.

Хмарні технології: ціна питання [Електронний ресурс] Електрон. текст. дані. - К., 2013. - Режим доступу: http://cis.algsystems.com/node/322. - Назва з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ