Інновації в діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Автор(и)

  • Віктор Степанович Прокопчук бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Ukraine
  • Світлана Олександрівна Кантлін бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Ukraine

Ключові слова:

інноваційна діяльність, наукова бібліотека, наукова робота, електронні інформаційні ресурси, електронний каталог, повнотекстові видання, зведений електронний каталог

Анотація

Аналізується інноваційний складник у діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, зокрема в науковій роботі колективу та впровадженні інформаційних технологій, формуванні й використанні електронних інформаційних ресурсів.

Біографії авторів

Віктор Степанович Прокопчук, бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

директор

Світлана Олександрівна Кантлін, бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

заступник директора

Посилання

Веселовська О. В. Наукова робота наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / О. В. Веселовська // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю НБ ХНУ, 15-16 берез. 2012 р. / [редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. О. Мацей]. - Хмельницький, 2012. - С. 149-153.

Євген Паранюк: краєзнавець, дослідник української еміграції, меценат (до 85-річчя від дня народження) : матеріали міжнар. наук. читань, проведених 11-12 верес. 2008 р. у Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка, Центр дослідж. історії Поділля, Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Словаччині ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. - Нью-Йорк ; Кам’янець-Подільський ; Пряшів : Оіюм, 2009. - 152 с.

Матеріали і тези Подільських історико-краєзнавчих конференцій (1965-2010) : зведений кат. і покажч. змісту / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: Г. В. Гайшук, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко ; редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), Л. В. Баженов та ін.]. - Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2013. - 84 с. - (Серія «Хмельниччина краєзнавча» ; вип. 2).

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Вип. 1 / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка ; [редкол.: О. М. Завальнюк, голова, В. С. Прокопчук, відп. ред. та ін.]. - Кам’янець-Подільський : К-ПНУ, 2008. - 400 с.

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Вип. 2 / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. - 648 с.

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Вип. 3 / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. - Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2013. - 328 с.

Опря Т. М. Довідково-бібліографічні видання науково-бібліографічного відділу бібліотеки Кам’янець-Подільського державного університету / Т. М. Опря // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка ; [редкол.: О. М. Завальнюк, голова, В. С. Прокопчук, відп. ред. та ін.]. - Кам’янець-Подільський, 2008. - Вип. 1. - С. 266-270.

Опря Т. М. Участь наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені І Огієнка у формуванні загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю НБ ХНУ, 15-16 берез. 2012 р. / [редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. О. Мацей]. - Хмельницький, 2012. - С. 177.

Прокопчук В. С. Бібліотека Кам янець-Подільського національного університету: роки становлення й розквіту : іст. нарис / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк ; Камянець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. - 284 с.

Прокопчук В. С. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета (церковного историко-археологического общества) (1876-1916) : звед. кат. і покажч. змісту / В. С. Прокопчук, Н. Д. Крючкова ; [наук. ред. О. М. Завальнюк ; бібліогр. ред. В. М. Пархоменко] ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. - 184 с. : фото.

Просвітницький рух на Поділлі : бібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [упоряд.: В. С. Прокопчук, О. Б. Комарніцький, Т. М. Опря ; відп. ред. В. С. Прокопчук]. - Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2012. - 76 с.

Соляник А. Наукові дослідження як чинник розвитку бібліотечних інновацій / А. Соляник // Бібл. планета. - 2012. - № 2. - С. 26-28.

Статистика звернень до зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельницької області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://library.tup.km.ua/asp/ php_zk_stat/page_lib.php. - Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-02

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування та використання галузевих інформаційних ресурсів: традиції та інновації