Wев 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителя

Автор(и)

  • Олег Юрійович Петрушенко Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, Ukraine
  • Юлія Володимирівна Петрушенко «НВК: ЗОШ № 2 І–ІІІ ступенів – гімназія ВМР», Ukraine

Ключові слова:

освітній простір і портал, інформаційно-комунікаційні технології, web 2.0, хмарні технології, соціальні сервіси

Анотація

Проведено аналіз джерел і розглянуто найбільш поширені сервіси web 2.0 та хмарних технологій як моделювального середовища освітнього підпростору. Обґрунтовано, що такі технології відповідають рівню сучасного розвитку освіти. Запропоновано модель освітнього підпростору вчителя математики.

Біографії авторів

Олег Юрійович Петрушенко, Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

викладач кафедри екології та природничо-математичних дисциплін

Юлія Володимирівна Петрушенко, «НВК: ЗОШ № 2 І–ІІІ ступенів – гімназія ВМР»

учитель математики

Посилання

Биков В. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Биков. - К. : Атіка, 2009. - 648 с. : іл.

Балик Н. Р., Шмигер Г. П. Технології Веб 2.0 в освіті : навч. посіб. / Балик Н. Р., Шмигер Г. П. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2011. - 128 с.

Касярум Н. В. Освітній простір навчального закладу і управління ним [Електронний ресурс]. - Електрон. текст. дані. - Режим доступу: http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2008_st_2. - Назва з екрана.

Модель [Электронный ресурс] // Википедия. - Электрон. текст. дан. - Россия, 2013. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Модель. - Загл. с экрана.

Об’єднані технології навчання [Електронний ресурс]. - Електрон. текст. дані. - Режим доступу: http://msdb-downloads.azurewebsites.net/ukraine/Licensing/technologies.pdf. - Назва з екрана.

Патаракин Е. Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю : учеб.-метод. пособие / Е. Д. Патаракин. - [2-е изд.]. - М. : Интуит.ру, 2007. - 64 с.

Сало О. В. Соціальні сервіси Веб 2.0 як засоби освітньої діяльності [Електронний ресурс]. - Електрон. текст. дані. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/29_DWS.../53885.doc.htm. - Назва з екрана.

О'Рейли Т. Что такое Веб 2.0 [Электронный ресурс] / Тим О’Рейли // Компьютерраоnline. - Электрон. текст. дан. - М., 2005. - Режим доступа: computerra.ru/think/234100. - Загл. с экрана.

Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукр. наук.-метод. Інтернет-семінару (Кривий Ріг - Київ - Черкаси - Харків, 21 груд. 2012 р.). - Кривий Ріг : Вид. від. КМІ, 2012. - 173 с.

Цимбалару А. Д. Компонентно-структурний аналіз поняття «освітній простір» / Цимбалару А. Д. - Електрон. текст. дані. - Прага, 2007. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/20.../23997.doc.htm. - Назва з екрана.

Шиненко М. А. Використання хмарних технологій для професійного розвитку вчителів (зарубіжний досвід) / М. А. Шиненко, Н. В. Сороко // Інформ. технології в освіті. - 2012. - № 12. - С. 206-214.

Jian F Cloud computing based Distance Education Outlook / Jian F // Chine electronic education. - 2009. - Р. 39-42.

Juan Y. The Initial Idea of New Learning Society which Based on Cloud Computing / Juan Y.,Yi-xiang S. // Modern Educational Technology. - 2010. - Vоl. 20, № 1. - Р. 14-17.

NMC Horizont report 2012 Higher ED Edition [Electronic resource]. – Electronic text data / - USA,2012.- Access mode: http://www.nmc.org/publications/horizont-report-2010-higher-ed-edition. - The name from the screen.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-12

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування та використання галузевих інформаційних ресурсів: традиції та інновації