Представлення краєзнавчої інформації на веб-сайтах бібліотек Вінниччини

Галина Миколаївна Слотюк

Анотація


У статті проаналізовано стан представлення краєзнавчої інформації на сайтах і блогах бібліотек Вінниччини.


Ключові слова


краєзнавча інформація; веб-сайти бібліотек; блоги бібліотек; аналіз контенту веб-сайтів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2011 р., м. Київ / ДЗ «Національна історична бібліотека України» ; [редкол.: А. В. Скорохватова, В. П. Кисельова, Р. В. Маньковська, О. В. Михайлова та ін. ; ред.: Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська]. - К. : Видавн. дім «Вініченко», 2011. - 228 с.

Кисельова В. П. Краєзнавчий контент веб-сайтів регіональних бібліотек України: сучасний стан і тенденції розвитку / В. П. Кисельова // Роль краєзнавства у соціально-економічному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10-12 жовт. 2012 р. / [ред. Г. М. Слотюк та ін. ; відп. за вип. Н. І. Морозова]. - Вінниця, 2013. - С.111-112.

Кузнєцова М. М. Краєзнавча діяльність публічних бібліотек: сучасний стан та чинники розвитку / М. М. Кузнєцова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 трав. 2009 р. : тези доп. / ДАКККіМ. - К., 2009. - С. 134-136.

Кушнаренко Н. М. Краєзнавчі електронні ресурси на бібліотечних сайтах в Інтернеті / Н. М. Кушнаренко // Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. - К., 2007. - С. 231-241.

Левицкая Л. В. Создание и использование электронных ресурсов по краеведению [Электронный ресурс] / Л. В. Левицкая, А. С. Карауш. - Электрон. текст. дан. – Режим доступа: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=libraries&id=3112. - Загл. с экрана.

Хромова Е. Г. Электронные краеведческие ресурсы как основа региональной, локальной и социальной памяти. Опыт создания краеведческого информационного продукта «Персона & Белово» [Электронный ресурс] / Е. Г. Хромова. - Электрон. текст. дан. – Режим доступа: www.kraslib.ru/foto_albom/doc/47_3.doc. - Загл. с экрана.

Ширко Т. И. Тематические краеведческие электронные ресурсы ТОУНБ им. А. С. Пушкина. Опыт создания и продвижения в информационном пространстве [Электронный ресурс] / Т. И. Ширко, К. Н. Ширко. - Электрон. текст. дан. - Режим доступа: http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/files2/2565.pdf. - Загл. с экрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ