Комфорт бібліотечного простору як запорука всебічного розвитку майбутнього фахівця

Ольга Іванівна Шкира

Анотація


У статті розглядаються засади й основний зміст діяльності книгозбірні вишу в сучасних умовах. Висвітлюється система роботи щодо розвитку бібліотечного простору, забезпечення оперативної та якісної інформаційної підтримки навчально-виховного, наукового процесів із максимально ефективним використанням бібліотечних ресурсів і новітніх інформаційних технологій; наголошується на важливості створення комфортних бібліотечних умов для фахового й особистісного розвитку майбутніх педагогів.


Ключові слова


університетська бібліотека; бібліотечний простір; бібліотечний комфорт; бібліотечний дизайн; інформаційні потреби; користувачі; інтелектуальний і духовний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Амлінський Л. Бібліотечний комфорт: розкіш чи веління часу / Л. Амлінський // Бібл. вісн. - 2010. - № 3. - С. 39-44.

Гранчак Т. Еволюція вимог до професії бібліотечного працівника та її особливості на сучасному етапі розвитку суспільства / Т. Гранчак // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / [ред. кол. О. С. Онищенко (голова) та ін.]. - К., 2003. - Вип. 11. - С. 61-67.

Дригайло В. Основы организации работы библиотеки вуза / В. Дригайло // Бібл. форум України. - 2006. - № 2. - С. 29-33.

Езова С. Дискурс о библиотечном пространстве / С. Езова // Науч. и техн. б-ки. - 2006. - № 9. - С. 5-10.

Трубецков К. Библиотека нового тысячелетия: собирательный образ / К. Трубецков // Библ. дело. - 2007. - № 1. - С. 14-16.


Пристатейна бібліографія ГОСТ