Ретроспективна конверсія карткових каталогів і створення імідж-каталогу: технологічний підхід

Автор(и)

  • Любов Михайлівна Ушакова Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

електронні каталоги, карткові каталоги, автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи, ретроконверсія каталогів, імідж-каталог, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

Анотація

У статті розглянуто питання ретроспективної конверсії карткових каталогів і створення імідж-каталогу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського.

Біографія автора

Любов Михайлівна Ушакова, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

молодший науковий співробітник відділу
наукового опрацювання документів і організації каталогів

Посилання

Бродовский А. И. Создание имидж-каталов в ГПНТБ России средствами ИРБИС / А. И. Бродовский // Науч. и техн. б-ки. - 2009. - № 8. - С. 5-16.

Вершинин М. И. Электронный каталог: проблемы и решения : учеб.-практ. Пособие / М. И. Вершинин. - СПб. : Профессия, 2007. - 231 с.

Кисловская Г. А. Ретроспективная конверсия карточных каталогов / Г. А. Кисловская. - М. : Либерея-Бибинформ, 2009. - 144 с.

Колеснікова В. Ретроспективний електронний каталог бібліотечного фонду наукової бібліотеки: перспективні можливості та проблеми створення / В. Колеснікова // Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., м. Львів, 28-30 жовт. 2010 р. / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. - Л., 2010. - С. 31-36.

Литвиненко Н. Имидж-каталог - новый информационный ресурс на основе программного обеспечения ИРБИС / Н. Литвиненко // Науч. и техн. б-ки.- 2012.- № 6. - С. 13-17.

Соколинский Е. К. Приоритеты в библиографии, ретроконверсии / Е. К. Соколинский // Библ. дело. - 2013. - № 6. - С. 33-35.

Стерехова З. Д. Возможные пути ретрокаталогизации фонда университетской библиотеки [Электронный ресурс] / З. Д. Стерехова // Український інститут науково-технічної і економічної інформації. - Электрон. текст. дан. - К., 2009. - Режим доступа: www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=439. - Загл. с экрана.

Стукалова А. А. Ретроспективная конверсия карточных каталогов в ГПНТБ СО РАН / А. А. Стукалова // Библиосфера. - 2012. - № 4. - С. 95-101.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-04

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування та використання галузевих інформаційних ресурсів: традиції та інновації