Концептуальна каталогізація в організації доступу до знань

Автор(и)

  • Ірина Василівна Зарванська бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Ukraine

Ключові слова:

модель FRBR, модель FRAD, модель FRSAD, стандарт каталогізації RDA, каталогізація, бібліографічний запис, пов’язані дані, метадані

Анотація

Представлено концептуальну модель каталогізації в організації доступу до знань за проектами FRBR, FRAD, FRSAD і стандартом каталогізації RDA. Запропоновано введення терміна «змістова каталогізація» та визначення поняття «каталогізація». Розглянуто роль Семантичного вебу та технологію пов’язаних даних у контексті бібліотечної практики. Висловлено окремі пропозиції щодо напрямів розвитку національної каталогізації.

Біографія автора

Ірина Василівна Зарванська, бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

головний бібліотекар

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / гол. ред. В. Т. Бусел. - К. : Перун, 2004. - 1426 с.

Декларация о международных правилах каталогизации [Электронный ресурс] / IР^А. - Электрон. текст. дан. - Режим доступа: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-ru.pdf. -Загл. с экрана.

Загорская Е. И. Семантический веб в библиотеках и проектах ИФЛА (обзор по материалам ИФЛА) [Электронный ресурс] / Е. И. Загорская. - Электрон. текст. дан. – Режим доступа : http://www.rba.ru/content/activities/section/23-k/publ/web.pdf. - Загл. с экрана.

Зарванська І. Координатне (посткоординатне) індексування в електронному просторі як ефективний засіб створення пошукового образу документа / I. Зарванська // Вісн. Книжк. палати. - 2012 . - № 1. - С. 27-31.

Функциональные требования к авторитетным данным: концептуальная модель : заключ. отчет, дек. 2008 / под ред. Гленна Е. Патона ; Междунар. федерация библ. ассоц. и учреждений, Рос. библ. ассоц. ; [пер. с англ. О. А. Лаврёнова ]. - СПб. : РНБ, 2011. - 115 с.

Функциональные требования к библиографическим записям : окончат. отчет / Рос. библ. ассоц., Рос. гос. б-ка ; пер. с англ. [В. В. Арефьев] ; науч. ред.: Т. А. Бахтурина, Н. Н. Каспарова, Н. Ю. Кулыгина. - М. : РГБ, 2006. - 150 с.

Calhoun K. The Changing Nature of the Catalog and its Integration with Other Discovery Tools [Electronic resource] : Prepared for the Library of Congress : Final report/ March 17, 2006 / Karen Calhoun. – Access mode: http://www.loc.gov/catdir/calhoun-report-final.pdf. - Title from the screen. – Accessed: 04.09.2009.

Gorman M. RDA: the coming cataloging debacle : [Electronic resource] / Michael Gorman. - Access mode: http://www.slc.bc.ca/rda1007.pdf. Title from the screen. – Accessed:04.08.2009.

IFLA. Functional Requirement for Subject Authourity Data [Electronic resource]. - Access mode: http://www.ifla.org/files/assets/classification-and-indexing/functional-requirements-for-subject-authourity-data/frsad-final-report.pdf. - Title from the screen.

McClellan D. The plight of the library catalogue – where to now? [Electronic resource] / McClellan Dianna - Access mode: http://www.nla.gov.au/lis/stndrs/grps/acoc/documents/ McClellan2007.doc. - Title from the screen. - Accessed: 31.08.2009.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-23

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування та використання галузевих інформаційних ресурсів: традиції та інновації