Розширення інформаційного простору ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

Автор(и)

  • Наталія Дмитрівна Грудініна Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

довідково-пошуковий апарат, традиційні каталоги, електронний каталог, опрацювання документів, бази даних, корпоративні проекти, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

Анотація

Розглянуто питання щодо функціонування традиційних та електронного каталогів в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій, їх суть та місце в інформаційному просторі Бібліотеки. Проаналізовано роль структурного підрозділу Бібліотеки у створенні єдиного інформаційного простору та наданні користувачам вільного доступу до видань і відомостей про них, задоволенні їхніх інформаційних потреб.

Біографія автора

Наталія Дмитрівна Грудініна, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу наукового опрацювання документів і організації каталогів

Посилання

Артемов Ю. І. Три етапи інформатизації ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Ю. I. Артемов // Хсторія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: П. I. Рогова (голова), К. Т. Селіверстова (заст. голови), Ю. I. Артемов [та ін.]. - К., 2006. - С. 124-127.

Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. - К., 2013. - 411 с.

Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. I-IV р. а. Вип. 2 / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Рубан А. I., Кучеря Т. Е ; наук. ред. Лобановська I. Г. ; наук. консультант Рогова П. I. ; ред. Білоцерківець I. П.] // Шкіл. б-ка плюс. - 2009. - Верес. (№ 17/18). - С. 1 - 63. - (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 5). - До 10-річчя Держ. наук.-пед. б-ки України імені В. О. Сухомлинського.

Вилегжаніна Т. Національна електронна бібліотека України: мрія чи реальність? / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. - 2010. - № 3. - С. 4-5.

Головащук А. Систематичний каталог у світлі інформаційних технологій / Антоніна Головащук // Вісн. Книжк. палати. - 2012. - № 8. - С. 16-18.

Горова С. В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С. В. Горова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. - К. : [б. в.], 2013. - 208 с.

Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : монографія / Тетяна Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. - К. : [б. в.], 2014. - 184 с.

Індексування документів ключовими словами : метод. рек. / [уклад.: I. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : Нілан-ЛТД, 2011. - 53 с. - (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 9).

Каталоги й картотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського : пам’ятка користувача / [уклад.: Р. П. Гаврилюк, Ю. Ю. Мішина] ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : [б. в.], 2004. - 32 с.

Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / [Рогова П. I., Артемов Ю. I., Вараксіна Н. В., Лобановська I. Г. ; наук. ред. Рогова П. I.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. - 20 с.

Лобановська І. Лінгвістичне забезпечення електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: комплексний підхід / І. Г. Лобановська // Програмне забезпечення у сфері освіти і науки : матеріали конф., 12-13 трав. 2010 р. / МОН України, НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.]. - К., 2010. - С. 63-65.

Лобановська І. Науково-методичне забезпечення процесів каталогізації в бібліотеках освітянської галузі України / І. Лобановська // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: П. І. Рогова (голова), К. Т. Селіверстова (заст. голови), Ю. І. Артемов [та ін.]. - К., 2006. - С. 114-123. - Бібліогр.: 16 назв.

Рогова П. І. Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору держави / П. І. Рогова // Пед. вісн. - 2009. - № 1. - С. 13-16.

Рогова П. І. Шляхи становлення ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як всеукраїнського науково-інформаційного центру освітянської галузі України / П. І. Рогова // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: П. І. Рогова (голова), К. Т. Селіверстова (заст. голови), Ю. І. Артемов [та ін.]. - К., 2006. - С. 8-21. - Бібліогр.: 5 назв.

Рогова П. І. Інтеграційні процеси у діяльності освітянських бібліотек МОН України і НАПН України в умовах інформатизації [Електронний ресурс] / Рогова Павла Іванівна // Інформаційні технології і засоби навчання. - К., 2014. - Том 38. - № 6. - С. 217233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ITZN.

Рубан А. Формування всеукраїнського ресурсу з питань галузевого бібліотекознавства / А. Рубан // Вісн. Книжк. палати. - 2008. - № 11. - С. 10-15.

Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі. Організація, ведення й редагування : метод. рек. / уклад.: Лобановська І. Г. та [ ін.] ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : [б. в.], 2006. - 168 с.

Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / І. Лобановська, Н. Грудініна // Бібл. вісн. - 2009. - № 4. - С. 16-20.

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи шкільних бібліотек / І. Г. Лобановська // Шкіл. б-ка плюс. - 2007. - Листоп. (№ 21). - С. 2-6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-15

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування та використання галузевих інформаційних ресурсів: традиції та інновації