Зведена база даних дисертацій з питань освіти, педагогіки і психології - складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу

Автор(и)

  • Світлана Георгіївна Коваленко Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

дисертації, зведені бази даних, освіта, педагогіка, психологія, інтегрований галузевий інформаційний ресурс

Анотація

Висвітлено процес створення бібліографічної Зведеної бази даних дисертацій з питань освіти, педагогіки і психології на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Біографія автора

Світлана Георгіївна Коваленко, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу наукового опрацювання документів і організації каталогів

Посилання

Иванова Е. Межбиблиотечное сотрудничество / Елена Иванова // Библ. дело. - 2009. - № 13. - С. 32-37.

Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / [авт.: Рогова П. І., Артемов Ю. І., Вараксіна Н. В., Лобановська І. Г. ; наук. ред. Рогова П. І.] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - Вінниця : [б. в.], 2013. - 20 с.

Корнілова Є. О. Концептуальні засади формування корпоративних каталогів і картотек /Є.О. Корнілова, Л. Є. Корнілова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 трав. 2010 р. / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистец., Ін-т держ. упр. та інформ. діяльності. - К., 2010. - С. 36-37.

Обмін бібліографічними записами документів для створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу на засадах кооперування : інструкція / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [підгот.: Вараксіна Н. В.]. - К., 2013. - 6 с. - Рукопис.

Положення про бібліографічну Зведену базу даних дисертацій з питань освіти, педагогіки та психології / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [підгот.: Коваленко С. Г.]. - К., 2013. - 5 с. - Рукопис.

Положення про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України : затв. спіл. наказом М-ва освіти і науки України та Акад. пед. наук України від 30.05.2003 р. № 334/31 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2003. - № 21. - С. 27-32.

Пуртова Т. И. Контроль качества библиографических записей корпоративного електронного каталога [Электронный ресурс] : (доклад на 4-ой Всерос. межвуз. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы информатизации в науке, образовании и экономике - 2011», 26-28 окт., Зеленоград) / Т. И. Пуртова. - Режим доступа: http://consensus.eunnet.net. - Загл. с экрана. - Дата обращения: 01.10.2013 г.

Саломатова О. И. Межрегиональная аналитическая роспись статей: методика формирования корпоративной базы данных в Научной библиотеке Челябинского государственного университета [Электронный ресурс] : (доклад на 4-ой Всерос. межвуз. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы информатизации в науке, образовании и экономике - 2011», 26-28 окт., Зеленоград) / О. И. Саломатова. - Режим доступа: http://consensus.eunnet.net. - Загл. с экрана. - Дата обращения:01.10.2013 г.

Сєдих В. В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи / В. В. Сєдих, Г. П. Терентьєва, В. К. Удалова. - Х. : ХДАК, 2003. - 192 с.

Створення бібліографічних записів для зведеної бази даних дисертацій : інструкція / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [підгот.: Коваленко С. Г.]. - К., 2012. - 15 с. - Рукопис.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-12

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування та використання галузевих інформаційних ресурсів: традиції та інновації