База даних авторитетного файла «Предметні заголовки» електронного каталогу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського - важливий елемент інтеграцій

Наталія Євгенівна Зоріна

Анотація


Висвітлено основні аспекти процесу започаткування бази даних авторитетного файла тематичних предметних рубрик із питань освіти, педагогіки й психології електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського;розкрито його значення для формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу; розглянуто технологію створення авторитетного файла «Предметні заголовки».


Ключові слова


предметні рубрики; предметні заголовки; предметизація; електронні каталоги; авторитетні файли; авторитетні записи; бібліотеки; інформаційні ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Антоненко І. П. Авторитетний контроль бібліографічних записів [Електронний ресурс] / Антоненко Ірина Петрівна // Бібл. вісн. - 1995. - № 4. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/articles/1999/95аіркbz.html. - Назва з екрана. - Дата звернення: 01.10.2013.

Бардієр К. В. Засоби підтримки лінгвістичного забезпечення електронних каталогів бібліотек [Електронний ресурс] / К. В. Бардієр // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2002. - Т. 4, № 2. - С. 104-113.

Технология построения авторитетного файла предметных рубрик в ИНИОН РАН [Электронный ресурс] / С. К. Виленская [и др.]. - Режим доступа: www.librar.org.ua/sections_load.php?s=libraries&id=4011. - Загл. с экрана. - Дата обращения: 01.10.2013.

Коваленко С. Г. Створення авторитетного файла «Колективний автор» на базі АБІС «ІРБІС» для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Коваленко Світлана Георгіївна, Гаврилюк Раїса Павлівна // Інформ. технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Електрон. текст. дані. - К., 2009. - № 2. - Режим доступу: http://www.journal.iitta.gov.ua. - Назва з екрана. - Дата звернення: 01.10.2013.

Масхулия Т. Л. Организация авторитетного/нормативного контроля в электронных каталогах с использованием авторитетных/нормативных файлов национальных библиографирующих учреждений [Электронный ресурс] / Масхулия Т. Л., Селиванова Ю. Г. // Сборник материалов Всероссийского совещания руководителей федеральных и региональных библиотек России «Проблемы создания и интеграции информационных ресурсов российских библиотек». 19-23 апреля 1999 года, Москва / Рос. гос. б-ка [и др.]. - Электрон. текст. дан. - Режим доступа: www.ruslibnet.ru/publ/190499/96.html. - Загл. с экрана. - Дата обращения: 01.10.2013.

Масхулия Т. Л. Стандартизация и кооперация [Электронный ресурс] / Татьяна Масхулия, Юлия Селиванова // Библ. дело. - Электрон. текст. дан. - 2004. - № 6. - С. 1821. - Режим доступа: http://www.bibliograf.ru/issues/2004/6/25/44/87. - Загл. с экрана. – Дата обращения: 01.10.2013.

Муктепавел А. В. Авторитетные файлы предметных рубрик в условиях автоматизированной каталогизации: проблемы создания и ведения [Электронный ресурс] : автореф. дис.... канд. пед. наук : специальность 05.25.03 «Библиотековедение и Библиографоведение» / Муктепавел Айнва Вольдемаровна. - Электрон. текст. дан. - СПб, 1999. - Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/avtoritetnye-faily-predmetnykh-rubrik-v-usloviyakh-avtomatizirovannoi-katalogizatsii-problem. - Загл. с экрана. - Дата обращения: 01.10.2013.

Подошовка Н. В. Значення лінгвістичного забезпечення автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем та проблеми уніфікації ІПМ для розвитку корпоративної каталогізації / Н. В. Подошовка // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / Держ. закл. «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка». - Електрон. текст. дан. - Х., 2011. - С. 4249. - Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/94.pdf. - Назва з екрана. - Дата звернення: 01.10.2013.

Подошовка Н. В. Авторитетный/нормативный файл предметных рубрик как основное средство тематического поиска в электронном каталоге ХГНБ им. В. Г. Короленко [Электронный ресурс] / Н. В. Подошовка, В. Ю. Гарькавец // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. Семінарів / Держ. закл. «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка». - Электрон. текст. дан. - Х., 2011. - С. 36-42. - Режим доступа: http://korolenko.kharkov.com/94.pdf. - Загл. с экрана. - Дата обращения: 01.10.2013.

Рогова П. І. Інтеграційні процеси у діяльності освітянських бібліотек МОН України і НАПН України в умовах інформатизації [Електронний ресурс] / Рогова Павла Іванівна // Інформ. технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Електрон. текст. дані. - К., 2013. - Т. 38, № 6. - С. 217-233. - Режим доступу: http://www.journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/937/700#.U14KEIV_scc. - Назва з екрана. - Дата звернення: 01.01.2014.

Селиванова Ю. Г. Проблемы создания национального авторитетного файла предметных рубрик в России [Электронный ресурс] / Селиванова Ю. Г., Войскунский В. Г. // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : ІІІ Междунар. конф. «Крым - 1996», Ялта, 1-9 июня 1996 г. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка России. - Электрон. текст. дан. - М., 1996. - Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea96/report/DOC1/58.html. - Загл. с экрана. – Дата обращения: 01.10.2013.

Стрішенець Н. В. Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві / Н. Стрішенець // Бібл. планета. - 2010. - № 2. - С. 12-16.

Суворова В. П. От манускрипта - к национальному файлу / Валентина Суворова // Библ. дело. - 2003. - № 9. - С. 29-33.

Чегринець М. М. Формування авторитетного файлу предметних рубрик як тематичного навігатора електронного каталогу ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / М. М. Чегринець // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / Держ. закл. «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка». - Електрон. текст. дані. - Х., 2011. - С. 29-36. - Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/94.pdf. - Назва з екрана. – Дата звернення: 01.10.2013.

Юрченко Я. Г. Авторитетный контроль как важнейший элемент интеграции [Электронный ресурс] / Юрченко Янина Геннадьевна // Фонды и каталоги Кузбасса: Опыт. Проблемы. Решения : науч.-практ. сб. / Кемер. обл. науч. б-ка им. В. Д. Федорова. - Электрон. текст. дан. - Кемерово, [б. г.]. - Вып. 2. - Режим доступа: www.kemrsl.ru/documents/founds/vip2/vip2.5.htm. - Загл. с экрана. - Дата обращения: 01.10.2013.


Пристатейна бібліографія ГОСТ