База даних авторитетного файла «Предметні заголовки» електронного каталогу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського - важливий елемент інтеграцій

Автор(и)

  • Наталія Євгенівна Зоріна Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

предметні рубрики, предметні заголовки, предметизація, електронні каталоги, авторитетні файли, авторитетні записи, бібліотеки, інформаційні ресурси

Анотація

Висвітлено основні аспекти процесу започаткування бази даних авторитетного файла тематичних предметних рубрик із питань освіти, педагогіки й психології електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського;розкрито його значення для формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу; розглянуто технологію створення авторитетного файла «Предметні заголовки».

Біографія автора

Наталія Євгенівна Зоріна, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу наукового опрацювання документів і організації каталогів

Посилання

Антоненко І. П. Авторитетний контроль бібліографічних записів [Електронний ресурс] / Антоненко Ірина Петрівна // Бібл. вісн. - 1995. - № 4. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/articles/1999/95аіркbz.html. - Назва з екрана. - Дата звернення: 01.10.2013.

Бардієр К. В. Засоби підтримки лінгвістичного забезпечення електронних каталогів бібліотек [Електронний ресурс] / К. В. Бардієр // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2002. - Т. 4, № 2. - С. 104-113.

Технология построения авторитетного файла предметных рубрик в ИНИОН РАН [Электронный ресурс] / С. К. Виленская [и др.]. - Режим доступа: www.librar.org.ua/sections_load.php?s=libraries&id=4011. - Загл. с экрана. - Дата обращения: 01.10.2013.

Коваленко С. Г. Створення авторитетного файла «Колективний автор» на базі АБІС «ІРБІС» для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Коваленко Світлана Георгіївна, Гаврилюк Раїса Павлівна // Інформ. технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Електрон. текст. дані. - К., 2009. - № 2. - Режим доступу: http://www.journal.iitta.gov.ua. - Назва з екрана. - Дата звернення: 01.10.2013.

Масхулия Т. Л. Организация авторитетного/нормативного контроля в электронных каталогах с использованием авторитетных/нормативных файлов национальных библиографирующих учреждений [Электронный ресурс] / Масхулия Т. Л., Селиванова Ю. Г. // Сборник материалов Всероссийского совещания руководителей федеральных и региональных библиотек России «Проблемы создания и интеграции информационных ресурсов российских библиотек». 19-23 апреля 1999 года, Москва / Рос. гос. б-ка [и др.]. - Электрон. текст. дан. - Режим доступа: www.ruslibnet.ru/publ/190499/96.html. - Загл. с экрана. - Дата обращения: 01.10.2013.

Масхулия Т. Л. Стандартизация и кооперация [Электронный ресурс] / Татьяна Масхулия, Юлия Селиванова // Библ. дело. - Электрон. текст. дан. - 2004. - № 6. - С. 1821. - Режим доступа: http://www.bibliograf.ru/issues/2004/6/25/44/87. - Загл. с экрана. – Дата обращения: 01.10.2013.

Муктепавел А. В. Авторитетные файлы предметных рубрик в условиях автоматизированной каталогизации: проблемы создания и ведения [Электронный ресурс] : автореф. дис.... канд. пед. наук : специальность 05.25.03 «Библиотековедение и Библиографоведение» / Муктепавел Айнва Вольдемаровна. - Электрон. текст. дан. - СПб, 1999. - Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/avtoritetnye-faily-predmetnykh-rubrik-v-usloviyakh-avtomatizirovannoi-katalogizatsii-problem. - Загл. с экрана. - Дата обращения: 01.10.2013.

Подошовка Н. В. Значення лінгвістичного забезпечення автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем та проблеми уніфікації ІПМ для розвитку корпоративної каталогізації / Н. В. Подошовка // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / Держ. закл. «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка». - Електрон. текст. дан. - Х., 2011. - С. 4249. - Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/94.pdf. - Назва з екрана. - Дата звернення: 01.10.2013.

Подошовка Н. В. Авторитетный/нормативный файл предметных рубрик как основное средство тематического поиска в электронном каталоге ХГНБ им. В. Г. Короленко [Электронный ресурс] / Н. В. Подошовка, В. Ю. Гарькавец // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. Семінарів / Держ. закл. «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка». - Электрон. текст. дан. - Х., 2011. - С. 36-42. - Режим доступа: http://korolenko.kharkov.com/94.pdf. - Загл. с экрана. - Дата обращения: 01.10.2013.

Рогова П. І. Інтеграційні процеси у діяльності освітянських бібліотек МОН України і НАПН України в умовах інформатизації [Електронний ресурс] / Рогова Павла Іванівна // Інформ. технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Електрон. текст. дані. - К., 2013. - Т. 38, № 6. - С. 217-233. - Режим доступу: http://www.journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/937/700#.U14KEIV_scc. - Назва з екрана. - Дата звернення: 01.01.2014.

Селиванова Ю. Г. Проблемы создания национального авторитетного файла предметных рубрик в России [Электронный ресурс] / Селиванова Ю. Г., Войскунский В. Г. // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : ІІІ Междунар. конф. «Крым - 1996», Ялта, 1-9 июня 1996 г. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка России. - Электрон. текст. дан. - М., 1996. - Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea96/report/DOC1/58.html. - Загл. с экрана. – Дата обращения: 01.10.2013.

Стрішенець Н. В. Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві / Н. Стрішенець // Бібл. планета. - 2010. - № 2. - С. 12-16.

Суворова В. П. От манускрипта - к национальному файлу / Валентина Суворова // Библ. дело. - 2003. - № 9. - С. 29-33.

Чегринець М. М. Формування авторитетного файлу предметних рубрик як тематичного навігатора електронного каталогу ХДНБ ім. В. Г. Короленка [Електронний ресурс] / М. М. Чегринець // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / Держ. закл. «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка». - Електрон. текст. дані. - Х., 2011. - С. 29-36. - Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/94.pdf. - Назва з екрана. – Дата звернення: 01.10.2013.

Юрченко Я. Г. Авторитетный контроль как важнейший элемент интеграции [Электронный ресурс] / Юрченко Янина Геннадьевна // Фонды и каталоги Кузбасса: Опыт. Проблемы. Решения : науч.-практ. сб. / Кемер. обл. науч. б-ка им. В. Д. Федорова. - Электрон. текст. дан. - Кемерово, [б. г.]. - Вып. 2. - Режим доступа: www.kemrsl.ru/documents/founds/vip2/vip2.5.htm. - Загл. с экрана. - Дата обращения: 01.10.2013.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-08

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування та використання галузевих інформаційних ресурсів: традиції та інновації