Заголовки індивідуальних авторів в авторитетних записах як засіб підвищення доступності інформації в електронному каталозі наукової бібліотеки

Автор(и)

  • Олена Германівна Помчалова Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

авторитетний контроль, авторитетні файли, авторитетні записи, індивідуальні автори, електронні каталоги, бібліографічний запис, Державна науково- педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

Анотація

Висвітлено питання щодо започаткування авторитетного файла індивідуальних авторів у форматі ІРБІС/AUTHORITY для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, розкрито роль Авторитетного файла «Індивідуальні автори» в уніфікуванні бібліографічних записів, що, у свою чергу, допоможе уникати помилок під час їх створення.

Біографія автора

Олена Германівна Помчалова, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу наукового опрацювання документів і організації каталогів

Посилання

Антоненко І. П. Авторитетний контроль в інформаційному електронному ресурсі НБУВ / Ірина Антоненко // Наук. пр. Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. - Вип. 34. - С. 17-27.

Антоненко И. П. Авторитетные записи и функциональный подход к их созданию / И. П. Антоненко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадського. - К., 2006. - Вып. 4. - С. 197-211.

Антоненко І. П. Зміст авторитетного запису : джерела інформації / І. П. Антоненко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформологія : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 трав. 2006 р. / МОН України, М-во культури і туризму України, ДАКККіМ. - К., 2006. - С. 77-80.

Коваленко С. Г. Створення авторитетного файла «Індивідуальні автори» на базі АБІС «ІРБІС» для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Коваленко Світлана Георгіївна// Інформ. технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Електрон. текст. дані. - К., 2012. - № 1. - Режим доступу : http://www.journal.iitta.gov.ua. - Назва з екрана.

Лупінос М. Авторитетний контроль / М. Лупінос // Бібл. планета. -2007. - № 1. - С. 33-37.

Селиванова Ю. Г. Электронный каталог: формирование и поиск [Электронный ресурс] / Юлия Геннадьевна Селиванова, Татьяна Леонардовна Масхулия // Библ. дело. - Электрон. текст. дан. - 2004. - № 8. - Режим доступа: http:// www.bibliograf.ru/issues. - Загл. с экрана.

Рыбальченко Е. Н. Использование средств лингвистического обеспечения электронного каталога для релевантного поиска информации и выполнения различных запросов / Е. Н. Рыбальченко // Науч. и техн. б-ки. - 2011. - № 7. - С. 46-51.

Селиванова Ю. Стандартизация и кооперация: тенденции каталогизации конца XX в. / Юлия Селиванова, Татьяна Масхулия // Библ. дело. - 2004. - № 6 (18). - С. 18-21.

Сукиасян Э. Р. Электронные каталоги / Э. Р. Сукиасян // Библиотека. - 2003. - № 2. - С. 38-41.

Сукиасян Э. Р. Машиночитаемый, или электронный каталог [Электронный ресурс] / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. - Электрон. текст. дан. - 2000. - № 6. - Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/6/f06_14.html. - Загл. с экрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-14

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування та використання галузевих інформаційних ресурсів: традиції та інновації