Колекція «Мініатюрних книг» у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Алла Миколаївна Доркену Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

мініатюрні видання, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, колекція «Мініатюрних книг», зберігання книжкових пам’яток

Анотація

Представлено дослідження історії формування колекції «Мініатюрних книг» у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, розглянуто визначення поняття «мініатюрне видання» та питання щодо забезпечення особливих умов зберігання таких документів, розкрито склад і зміст колекції.

Біографія автора

Алла Миколаївна Доркену, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач філії

Посилання

Види книжок / підгот. Н. Петрова, Г. Плиса // Вісн. Книжк. палати. - 2001. - № 5. - С. 12-15.

Галутин Г. Мал золотник, да дорог / Григорий Галутин // Библиофил. - 2000. - № 2. - С. 167-173.

Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20-22 листоп. 2006 р., м. Xарків / Xарк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: В. В. Мірошникова, О. П. Куніч]. - X. : XДНБ, 2007. - 184 с.

Книга : энциклопедия / редкол.: И. Е. Баренбаум, А. А. Беловицкая, А. А. Говоров [и др.]. - М. : Большая рос. энцикл., 1998. - 800 с.

Ковальчук Г. Діяльність бібліотек зі збереження національної документальної спадщини: проблеми кооперації / Г. Ковальчук // Бібл. планета. - 2010. - № 3. - С. 9-11.

Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г. I. Ковальчук. - К. : НБУВ, 2004. - 644 с.

Костюк Я. Н. О любителях миниатюрных книг / Я. Н. Костюк // Мир библиографии. - 2005. - № 2. - С. 60-63.

Рабинович М. А. В мире миниатюрной книги / М. А. Рабинович. - СПб. : Изд. Н. Куприянова, 2001. - 256 с. - (Клуб любителей миниатюрной книги. Библиофильская серия).

Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України (друга половина XIX - 20-ті роки XX ст.) : [монографія] / П. I. Рогова ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : Четверта хвиля, 2009. - 270 с.

Словник книгознавчих термінінів / В. Буран, В. Медведєва, Г. Ковальчук, М. Сенченко. - К. : Книжк. палата України, 2003. - 160 с.

Смоляренко Я. Луганский каталог миниатюрних книг / Яков Смоляренко // Бібл. форум України. - 2011. - № 2. - С. 12-14.

Столяров Ю. Н. Как сохранить библиотечный фонд: (секреты старого книгохранителя) : учеб.-метод. пособие / Ю. Н. Столяров. - М. : ИПО Профиздат, МГУКИ, 2001. - 254 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування та використання галузевих інформаційних ресурсів: традиції та інновації