Іноземні видання ХVІІІ - поч. ХХ ст. у фондах ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та освітянських бібліотеках мережі

Автор(и)

  • Наталія Вікторівна Файфер Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine
  • Олеся Віталіївна Дроншкевич Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine
  • Ірина Петрівна Білоцерківець Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

рідкісні видання, цінні видання, бібліотечний фонд, формування фонду, склад колекції рідкісних і цінних видань, параметри колекції

Анотація

Проаналізовано рідкісні та цінні видання (РЦВ) іноземними мовами, що зберігаються у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, формування цього фонду, визначено обсяг колекції РЦВ, а також здійснено спробу її опису за такими параметрами, як тематика, тип, вид документа, мова й рік його видання.

Біографії авторів

Наталія Вікторівна Файфер, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу наукового формування фонду документів іноземними мовами

Олеся Віталіївна Дроншкевич, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

молодший науковий співробітник відділу наукового формування фонду документів іноземними мовами

Ірина Петрівна Білоцерківець, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

молодший науковий співробітник відділу наукового формування фонду документів іноземними мовами

Посилання

Інструкція про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання : затв. наказом М-ва культури і мистецтв України від 20 листоп. 2001 р. № 708 // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 51. - Ст. 2318.

Ковальчук Г. И. Книжное памятниковедение: теоретико-методологические аспекты / Г. И. Ковальчук // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. акад. Наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского. - К., 2005. - Вып. 3. - С. 241-250.

Ковальчук Г. І. Теорія та практика роботи з рідкісними й цінними книгами / Г. І. Ковальчук // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2010. - Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. - С. 46-51.

Ковальчук Г. Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам’яток? / Галина Ковальчук // Бібл. вісн. - 2012. - № 6. - С. 3-10.

Мацібора Н. Г. Колекції рідкісних видань у фондах Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: вивчення та використання / Н. Г. Мацібора // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. - Кам’янець-Подільський, 2008. - Вип. 1. - С. 108-116.

Мацибора Н. Г. Книжное наследие в Государственной научно-педагогической библиотеке Украины им. В. А. Сухомлинского: пути сохранения, популяризации и использования // Н. Г. Мацибора // Здабьіткі: дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. - Мінск, 2013. - Вып. 15. - С. 37-43.

Муха Л. В. Колекційні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як об’єкт національного надбання: проблема збереженості та перспективи її вирішення / Л. В. Муха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 1. - С. 39-42.

Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України (друга половина XIX - 20-ті роки XX ст.) : [монографія] / Павла Іванівна Рогова ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. О. С. Онищенко ; рецензенти : О. В. Сухомлинська,Л. А. Дубровіна. - К. : Четверта хвиля, 2009. - 270 с.

Рогова П. І. Рідкісні і цінні видання з педагогіко-психологічних питань у фондах Держаної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського / П. І. Рогова, В. А. Зотова // Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 20-22 листоп. 2006 р.) / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. - Х., 2007. - С. 56-67.

Ціборовська-Римарович І. О. Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2007. - Вип. 12. - С. 52-69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-13

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування та використання галузевих інформаційних ресурсів: традиції та інновації