Повнота надходження підручників для загальноосвітніх навчальних закладів України 2010-2012 років видання до фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан і перспективи

Автор(и)

  • Вероніка Юріївна Кемпе Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

підручник, обов’язковий примірник, комплектування, надходження, профільне навчання, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

Анотація

У статті проаналізовано стан надходження підручників 2010-2012 рр. видання до фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського - головного науково-інформаційного центру освітянської галузі.

Біографія автора

Вероніка Юріївна Кемпе, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу наукового комплектування фондів

Посилання

Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів : постанова Каб. Міністрів України від 10 трав. 2002 р. № 608 // Бібл. планета. - 2002. - № 3. - С. 2-4.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів : Закон України від 12 січ. 2012 р. № 4319-УГ // Відом. Верхов. Ради України. - 2012. - № 39. - Ст. 465.

Про обов’язковий примірник документів [Електронний ресурс] : Закон України від 9 квіт. 1999 р. № 595-ХГУ : [станом на 16.10.2012] // Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» : [офіц.. сайт]. - Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/zakony/Z_595.htm. - Назва з екрана.

Статут Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені B. О. Сухомлинського : затв. постановою Президії НАПН України, протокол № 1-7/1-10. - К., 2010. - 10 с.

Концепція профільного навчання в старшій школі : затв. рішенням колегії М-ва освіти і науки України від 25.09.2003 № 10/12-2 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. - 2003. - № 24. - С. 3-15.

Николюк О. В. Комплектування бібліотечних фондів шкільних підручників: порядок та перспективи оновлення / О. В. Николюк // Шкіл. б-ка плюс. - 2012. - Січ. (1/2). - С. 26-28.

Рогова П. І. Інноваційна діяльність освітянських бібліотек України – важливий напрям у розвитку суспільства знань / Павла Рогова // Освіта. - 2012. - 8-15 серп. (№ 35). - C. 1.

Кодлюк Я. Підручники для початкової школи: теорія і практика / Я. Кодлюк. - Т. : Підруч. і посіб., 2004. - 288 с.

Васьківська Г. О. Особливості формування системи знань про людину у змісті підручника нового покоління / Г. О. Васьківська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України. - К., 2010. - № 1. - С. 41-48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-29

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування та використання галузевих інформаційних ресурсів: традиції та інновації