Електронна бібліотека - основа інтегрованої технологічної системи інформаційного поля та швидкого доступу до інформації

Валентина Степанівна Білоус

Анотація


Висвітлено значення формування й використання електронної бібліотеки в освітньому інформаційному просторі, а також розглянуто основні заходи книгозбірні Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського щодо створення електронної бібліотеки.


Ключові слова


бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, інновації; електронна бібліотека; інституційний репозитарій

Повний текст:

PDF

Посилання


Ворфлік Л. В. Електронні бібліотеки як один із напрямів організації електронних інформаційних ресурсів / Л. В. Ворфлік, З. Г. Жеребкіна // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : зб. матеріалів Республікан. наук.-практ. Інтернет-конференції, Вінниця, 12-18 квіт. 2010 р. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. - К., 2010. - С. 70.

Бочаров Б. Особливості формування фонду електронної бібліотеки навчального закладу // Б. Бочаров, М. Воєводіна, І. Рябченко // Вісник Книжк. палати. - 2006. - № 12. - С. 37-38.

Влащенко Л. Електронні бібліотеки та інформаційно-бібліотечні системи / Л. Влащенко, Т. Грищенко, О. Нікітенко // Бібл. форум України. - 2006. - № 3. - С. 2-3.

Гуцол Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв’язання проблеми / Г. Гуцол // Бібл. планета. - 2010. - № 4. - С. 7-9.

Ткаченко Ю. «Електронні», «цифрові» та «віртуальні» бібліотеки: термінологічні зауваження / Ю. Ткаченко // Бібл. вісн. - 2006. - № 2. - С. 14-16.

Dowlin K. The Electronic Library / K. Dowlin/ - New Yourk & London. – 1984.- S. 1.

Graham P. Rutgers University Libraries / P. Graham. – 1997. – S. 1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ