Інформаційні ресурси бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю України: сучасний стан та перспективи розвитку (за результатами аналізу діяльності бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV р. а. педагогічного й інженерно-педагогічного профілю

Автор(и)

  • Людмила Олексіївна Біла Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

бібліотеки ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педагогічного й інженерно-педагогічного профілю, інформаційний ресурс, інформаційні технології, інформаційно-бібліографічне обслуговування, інновації

Анотація

Проаналізовано діяльність бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV р. а. педагогічного й інженерно-педагогічного профілю мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України за 2010-2012 роки.

Біографія автора

Людмила Олексіївна Біла, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу наукового і прикладного бібліотекознавства

Посилання

Білоус В. С. Гармонізація традиційних та новітніх інформаційних ресурсів - перспектива розвитку бібліотеки вищого навчального закладу / Валентина Степанівна Білоус // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2012. - Вип. 3 : Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи. - С. 155-165.

Журавльова І. Бібліотеки вишів Харківського зонального методичного об’єднання: нова якість роботи / Ірина Журавльова // Бібл. вісн. - 2013. - № 3. - С. 3-8.

Клименко О. Основні напрями діяльності бібліотек вишів Міністерства культури України на сучасному етапі / Оксана Клименко, Надія Бачинська // Бібл. вісн. - 2011. - № 4. - С. 38-45.

Ніколаєнко Н. М. Новий інформаційний ресурс для фахівців у галузі освіти: з досвіду роботи наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії / Н. М. Ніколаєнко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2012. - Вип. 3 : Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи. - С. 316-324.

Рогова П. І. Інтеграційні процеси у діяльності освітянських бібліотек МОН України і НАПН України в умовах інформатизації [Електронний ресурс] / Павла Іванівна Рогова // Інформ. технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Електрон. текст. дані. - К., 2013. - Т. 38, № 6. - С. 217-233. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/937#.Uslp2PvcqSF. - Назва з екрана. - Дата звернення: 08.01.14.

Савенкова Л. В. Аналіз контенту веб-сайтів бібліотек педагогічних університетів України 2010 року / Людмила Василівна Савенкова // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2010. - Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. - С. 256263.

Савенкова Л. В. Этапы создания информационного педагогического ресурса: опыт Научной библиотеки НПУ имени М. П. Драгоманова / Л. В. Савенкова, Т. И. Березная // Культура народов Причерноморья. - 2005. - № 60, т. 1. - С. 47-50.

Шпига П. С. Питання розвитку бібліотечних сайтів вищих навчальних закладів / Петро Семенович Шпига // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали другої наук.-практ. конф. / Нац. ун-т «Львівська політехніка». - Л., 2010. - С. 53-60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-06

Номер

Розділ

Розділ І. Теоретичні, організаційні, науково-методичні засади створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу